Fietsersbond Breda - Etten-Leur / E-mail: info@fietsersbondbreda.nl

Fietsersbond Etten-Leur

* Het Bestuur van de Fietsersbond Etten- Leur...   

Wie zijn wij?

(Klik op de foto's) 


Maandag 26 juni 2023

Sportpark de Lage Banken

Concordialaan 206 Etten-Leur


De Fietsersbond afdeling Etten-Leur organiseert een fietsevenement
                              “project Doortrappen”

Met deelneming van de buurtsportcoach Etten-Leur

Doortrappen is een landelijk initiatief en heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Lees meer...


* ENORME STIJGING FIETSDODEN DOOR BOTSINGEN MET GEMOTORISEERD VERKEER...

Fietsersbond roept overheden op: maak nú werk van veiliger fietsen...

Volgens cijfers van het CBS kwamen in 2022 - 291 fietsers om het leven in het verkeer. 

Dat zijn 84 meer fietsslachtoffers dan 2021, en is het hoogste aantal sinds 2008. Deze schrikbarende stijging van 40% meer fietsslachtoffers is onacceptabel. Er moet meer ruimte komen voor de fietser,zegt Esther van Garderen, directeur Fietsersbond... Lees meer...


Klik op de bovenstaande  foto om deze te vergroten...

* Lichttorenhoofd Etten-Leur Noord wordt ingericht als fietsstraat...

Bewoners zijn blij met deze aanpak. Voor hen geldt dat de verkeersdrempels nu kunnen verdwijnen. Dit zal minder trillingen aan de woningen moeten opleveren.

Op zich is het voor fietsers een goede ontwikkeling om een straat in te richten als fietsstraat >>>

Lees meer, klik hier...

Auto’s zijn hier namelijk slechts te gast.

Of het er voor fietsers veiliger op wordt zal nog moeten worden afgewacht. Het Lichttorenhoofd blijft een belangrijke uitvalsweg voor Leur. Het zal er niet minder druk door worden.

Door het inrichten als fietsstraat nemen de fietsers de taak om de snelheid te minderen voor het autoverkeer over van de verkeersdrempels.

Aan het einde van de straat wordt er een parkeervak weggehaald zodat de straat daar wat verbreed kan worden, dit moet voorkomen dat fietsers de stoep op moeten gaan om langs het opgestelde verkeer, dat staat te wachten voor de kruising, spoorwegovergang en verkeerslichten.


De nieuwe Poll:

 

Lichttorenhoofd wordt ingericht als fietsstraat (auto's te gast)

Wat is uw mening hierover:

A) Daar ben ik voor: Dat levert ruim baan op voor het fietsverkeer, auto's moeten de fietsers immers de ruimte geven.

B) Daar ben ik tegen: Dan worden fietsers gezien als snelheid remmende maatregelen voor het autoverkeer. De verkeersdrempels worden immers verwijderd.

C) Blijft me om het even: Het blijft een drukke straat.

De Uitslag van de Poll:

Op A hebben 20 personen gestemd

OP B hebben 7 personen gestemd

Op C hebben 5 personen gestemd

Totaal uitgebrachte stemmen: 32

 

* Lees ook de resultaten van vorige Polls, klik hier...


* Gemeente past situatie snel aan na melding van de Fietsersbond...

Bij de bouw van het appartementencomplex Hoogschout aan de Bisschopsmolenstraat werd door de bouwaannemer het fietspad aan de westzijde, vanuit centrum richting molen, afgesloten.

De aanwijzingen voor de gebruikers van het betreffende fietspad waren onduidelijk en op zijn minst opmerkelijk. Lees meer...


* TV Programma via Streekomroep...

Vanaf 6 april 2023 start er speciaal voor de senioren van Etten-Leur een nieuw TV programma via de Streekomroep. Lees meer...


* Jaarverslag 2022...

Het jaarverslag over 2022 geeft u een inkijk over de zaken die in dat jaar gepasseerd zijn binnen de afdeling Etten-Leur. Lees hier...


* Nieuwe wijk 'de Hoge Haansberg'...

Op 13 maart werd er een besluit genomen over de Hoge Haansberg.
Dat is een wijk waar 1.300 nieuwe woningen worden gebouwd.
Het verkeer op de Hoevenseweg, tussen de Kattestraat en de N640, neemt toe met ca 12.300 voertuigen. Lees meer...


* Veilig fietsen tot je 100e...(2)

Daar sta je dan, met je gloednieuwe e-bike op de stoep van de fietsenzaak. Een mooie fiets, alles blinkt en glimt.

Je kijkt al uit naar vele mooie fietstochten, lekker peddelend, de paden op de lanen in. Lees meer....


* Veilig fietsen tot je 100e...(1)

We staan er eigenlijk niet bij stil, maar fietsen is een bijzondere activiteit.

Wanneer je een fiets zo los wegzet (zonder standaard) dan valt hij direct om. Maar al fietsend lukt het prima om deze overeind te houden. Dat gaat eigenlijk heel goed, zonder erbij na te denken.

Voor de meeste mensen geldt dit al bijna hun hele leven.

Onze fietsvaardigheid leren we meestal al op jeugdige leeftijd.

Lees meer...


* Deelname van de Fietsersbond aan de Vitaliteitsmarkt...

Op zondag 6 februari 2023 heeft de Fietsersbond, afdeling Etten-Leur deelgenomen aan 'Etten-Leur Vitaal'
Dit evenement werd gehouden in het Turfschip tussen 11.00 - en 16.00 uur.

Er waren 48 deelnemende exposanten, organisatoren van workshops en er werden verschillende demonstraties gegeven. Een van de sprekers was Jochem Uytdehaage. Een uitvoerig verslag van dit evenement kunt u lezen in de Internet Bode van Etten-Leur  Lees meer 


* Veiligheid op rotonde Concordialaan en Hoevenseweg niet ideaal voor langzaam verkeer...

Op 18 november 2022 heeft er een stukje in BN De Stem gestaan dat er iets moet gebeuren aan deze rotonde.

Burgerlid Claartje Bierkens (CDA) bracht het onderwerp vorige maand onder de aandacht van de gemeente.
Aanleiding was een aanrijding van een fietser door een automobilist. Lees meer...


* Groot onderhoud N389...

De Fietsersbond afdeling Etten-Leur heeft een goed gesprek gehad met de Provincie Noord-Brabant en de Antea Group vanwege het groot onderhoud van de N389.

Dit is de weg tussen Etten-Leur (voorbij de rotonde van de bebouwde kom) over de Zevenbergseweg tot Zevenbergen (iets voor de bestaande rotonde).

Het betreft met name onderhoudswerkzaamheden en enkele optimalisaties voor de inrichting van de weg. Het kruispunt Zevenbergseweg - Strijpenseweg wordt aangepast naar een rotonde en de brug over de Mark wordt vervangen. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: Lees verder...

 • De verharding van de rijbaan en het fietspad wordt vernieuwd. 
 • Over het gehele tracé is een tweezijdig fietspad voorzien aan de zuidwestzijde van de N389.
  Hiermee komt het noordoostelijk gelegen eenzijdig fietspad te vervallen.
 • De breedte van het tweezijdig fietspad zal naar verwachting 3,6 meter worden.
  Gelet op de fietsintensiteiten is er geen noodzaak om de N389 onderdeel te laten zijn van een snelfietsroute.
 • In het ontwerp wordt getracht om bestaande bomen te behouden.
  De Fietsersbond heeft als aandachtpunt aangegeven dat boomwortels onder een fietspad niet wenselijk zijn en hier rekening mee te houden in de locatie van de bomen en/of de boomsoorten.
 • Ter hoogte van de Elshoutweg is overstekend (recreatief) fietsverkeer over de N389. Voor de oversteekbaarheid van fietsers wordt gekeken naar extra middengeleiders, zodat de fietsers de N389 in twee delen kunnen oversteken.
 • Voor de rotonde N389 - Strijpenseweg wordt gewerkt aan een alternatief ontwerp. 
 • Ter hoogte van de Boutweg krijgt de N389 middengeleiders voor de oversteekbaarheid. Verder wordt gekeken of de aansluiting van overstekende fietsers in het verloop van de Boutweg geoptimaliseerd kan worden.
 • Ter hoogte van de brug over de Mark is een separate brug voor fietsers voorzien in de eindsituatie. De brug zal voorzien worden van leuningen. 
  In de tijdelijke situatie zal het fietspad bij de brug over de Mark kortstondig afgesloten moeten worden. Bij een stremming zal gekeken moeten worden naar maximaal weekenden en/of schoolvakanties.
 • Het kruispunt N389 - Zuiddijk is vergelijkbaar met het kruispunt N389 - Boutweg. Hier zijn middengeleiders voorzien voor de oversteekbaarheid van de N389. De fietsersbond geeft aan dat over de Zuiddijk ook een LF-route loopt.
 • Het wegvak tussen de Zuiddijk en de rotonde bij Zevenbergen heeft bedrijven aan de noordoostzijde van de rijbaan. Met de projectie van een tweezijdig fietspad aan de zuidzijde is er het voordeel dat doorgaande fietsers nauwelijks uitritten tegenkomen met afslaand (vracht)verkeer. Wel is de bereikbaarheid van fietsers voor bedrijven wat lastiger, doordat zij ter plaatse van de uitrit de N389 moeten oversteken.
 • Ter hoogte van de rotonde bij Zevenbergen sluit het nieuwe geprojecteerde fietspad aan op de bestaande enkelzijdige fietspaden in Zevenbergen.

Mochten er vragen zijn dan zijn deze via het contactformulier (onderaan deze pagina)  te stellen.

Henk Koenraads
Kees Mensen
 


* Doortrappen...

Fietsersdag 18 juli 2022

Op maandag 18 juli hadden we, vanuit de Fietsersbond, afdeling Etten-Leur, een Fietsersdag georganiseerd. Ondanks het warme weer, waren er in de ochtend 20 en in de middag 16 deelnemers. De uitleg werd gegeven door Ad Toebak van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Etten-Leur.
We konden gebruik maken van de kantine van Achilles. Hier was het lekker koel en voor de deelnemers was er voldoende drinken. In de pauze was er bij het drinken iets lekkers, een appelflap of worstenbroodje. Lees meer...

 

* Lees ook het artikel in de Etten-Leurse Bode... Klik hier


* Recreatieve fietsers stappen vaker op de pedalen...

- Recreatieve fietsers stappen vaker op de pedalen dan vijf jaar geleden en oordelen gunstiger over de mogelijkheden om te fietsen in eigen land. Dat blijkt uit een onderzoek dat de ANWB heeft laten uitvoeren onder 9156 fietsers. Lees meer...

- Hoe beoordelen recreatieve fietsers het fietsen in Noord-Brabant en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Noord-Brabant mogelijk te maken? Lees meer...


* Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Etten-Leur...

Op 16 maart 2022 waren er Gemeenteraadsverkiezingen.

Wilt u nog eens de publicaties van de verkiezingen en de verkiezingsuitslag bekijken op onze website kijk dan  hier...


Oversteek Vijfhuizenweg-Lichttorenhoofd

* Oversteek Vijfhuizenweg-Lichttorenhoofd een onoverzichtelijke verkeerssituatie...

Fietsers vanuit de Lage Vaartkant moeten via een bijzonder onoverzichtelijke verkeerssituatie hun weg naar het Lichttorenhoofd of de Kloosterlaan vervolgen. Het betreft hier een druk kruispunt met veel snelverkeer. Door de onduidelijke situatie verzuimen veel automobilisten om hier richting aan te geven. Lees meer...


* Rondleiding met Henk Koenraads, onze vertegenwooriger in Etten-Leur...

Op 19 april hebben Henk en ik (Martin) Etten Leur verkend, beter gezegd, Henk heeft mij rondgeleid in zijn gemeente. Het verschil met Breda is groot, al is het alleen al de schaalgrootte, het is overzichtelijker en wat opvalt: fietsvriendelijk. Lees meer...


Vincent van Goghroute
Vincent van Goghroute

* Vincent van Goghroute

Ontdek de omgeving van Etten Leur op zijn mooist met deze zuidroute van 32 km, door de prachtige natuur en langs de vele locaties die de schildersloopbaan van Van Gogh hebben beïnvloed.

- Start bij de Bischopsmolen nabij Bischopsmolenstraat 257

- Knooppunt: 50-61-04-20-82-05-35-41-01-10-13-08-45-24-23-21-62-50

 

* Route Zuid klik hier

* Route Noord klik hier

 

Voor meer info over deze en andere routes klik op visitbrabant.com


Contactformulier voor de Fietsersbond Etten-Leur.