Deze website...

Is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de geboden informatie niet helemaal nauwkeurig of niet compleet zijn. De Fietsersbond Breda is in deze of anderszins in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik maken van materiaal van deze website.

In deze website treft u regelmatig doorverwijzingen (links) aan naar andere websites. Daar wij hierop geen enkele invloed uit kunnen oefenen achten wij ons niet verantwoordelijk voor de eventuele inhoud dezes.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in de tekst of het beeldmateriaal van de website van de Fietsersbond Breda.

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met het bovenstaande.