* Fietsnetwerk Brabant onder de loep...

Provincie Brabant heeft grote ambities om fietsverkeer veiliger en comfortabeler te maken. Dit zijn namelijk voorwaarden om het gebruik van de fiets te stimuleren en autogebruik terug te dringen, met name voor de korte afstanden. Teveel autoverkeersbewegingen worden gemaakt voor een afstand tot 5 km!  De ambitie wordt op de volgende manier omschreven: Het hoofdfietsnetwerk is het fietsnetwerk dat Brabant op regionale schaal met elkaar verbindt. Lees meer...


* Pasklaar...
De landelijke Fietsersbond is 45 jaar geleden opgericht en laat regelmatig van zich horen. Dit jaar o.a vanwege de afsluiting van de Afsluitdijk. Door stevige lobby is de schitterende fietsroute van 32 km nog een weekend opgesteld voor de fietsliefhebbers. Lees meer...


* Wijziging voorrangsregeling Bredaseweg Terheijden...

De voorrangsregeling op de fietsoversteek ter hoogte van nr. 30 wordt gewijzigd !

De overstekende fietser moet voortaan voorrang verlenen aan het verkeer op De Bredaseweg.

 


* Nieuwe fietstocht door de Biesbosch in teken van Elisabethsvloed...

Beleef de Biesbosch, lanceert samen met de gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht, Geertruidenberg en Oosterhout, het Biesbosch MuseumEiland en het Routebureau West - Brabant, een nieuwe fietsroute onder de naam: “ Sint Elisabethsvloed route “.

Lees meer...


* Fietsinfrastructuurplan gemeente Drimmelen.

In 2018 heeft de gemeente Drimmelen het beleidsplan Verkeer en Vervoer vastgesteld.

Een van de voortvloeisels uit dit plan is een diepgaande studie aangaande de kwaliteit van het fietsnetwerk.

Dit heeft geresulteerd in het rapport “ Fietsinfrastructuurplan gemeente Drimmelen “. Lees meer...


* De Biesbosch Fietst ...

De Biesbosch, ons nationaal park, heeft weer een nieuwe beheersstructuur gekregen. De gemeenten Drimmelen, Altena en Dordrecht werken daarbij samen. Voor de Biesbosch is nu een nieuwe visie opgesteld.

De Fietsersbondafdelingen is ook gevraagd hierover mee te denken. Dat heeft geleid tot een uitgebreid rapport over de rol die de fiets kan spelen voor de Biesbosch: “ De Biesbosch Fietst “.

De Fietsersbonden Drechtsteden, Drimmelen en Ross Goorden, beleidsadviseur Ruimte en Mobiliteit van de landelijke Fietsersbond alsmede Aad Smid, vertegenwoordiger van de FB Noord Brabant hebben aan dit rapport meegewerkt. ( sinds kort is ook de FB afd. Langstraat aangehaakt) Coördinator is William Nederpelt van de Fietsersbond Drechtsteden. 

‘ De Biesbosch Fietst ‘ is een onderdeel van de “ Visie Balanceren in de Biesbosch “

Een vernieuwde versie is nu gereed met alle besloten aanpassingen van de belangengroepen.

Rest nog het weloverwogen besluiten nemen door gemeenten etc. 

Voor nadere informatie klik hier...


* Onderhouds/renovatieproject N 285

De Fietsersbond afd.Drimmelen heeft deelgenomen aan de inspraakronde betreffende dit project.

Lees meer


* Zeer bijzondere Waterlinieroute doet ook Terheijden en Made aan...

In juni jl. is er een nieuwe fietsroute gelanceerd die ook door Terheijden en Made loopt: de LF Waterlinieroute.

Met deze route fiets je door aantrekkelijke natuurgebieden, op zoek naar Nederlands erfgoed. De fietsroute komt langs vestingsteden en forten van o.a. de Zuidwaterlinie. Een mooie mix van cultuur, historie en natuur !

De waterlinieroute is één van de 4 LF routes in Nederland. Hij begint bij Bergen op Zoom en loopt dan via Steenbergen, Willemstad, Klundert en de gemeente Drimmelen naar Geertruidenberg verder via de Nieuwe Hollandse Waterlinie naar de Stelling van Amsterdam en uiteindelijk naar Edam.

Voor meer informatie: www.lfwaterlinieroute.nl


De Geluksroute:

Op zoek naar een leuke dagactiviteit ? : fiets dan de Geluksroute, een fietsroute langs 6 plekken in de gemeente Drimmelen waar de inwoners zelf het meest gelukkig van worden. Ieder dorp heeft namelijk haar eigen unieke geluksplek. De inwoners hebben deze plekken zelf uitgekozen en achter iedere plek schuilt een mooi verhaal. De moeite waard om te ontdekken !

Na een nominatieronde onder alle inwoners van de gemeente Drimmelen is van elk dorp de plek met de meeste stemmen gekozen als officiële geluksplek.

Deze plekken dragen bij aan het geluk van ons allemaal.Het is een plek om trots op te zijn, waar je een fijn gevoel hebt of waar je leuke ideeën krijgt. Een plek die je graag wilt delen met anderen.

Vanaf nu is er ook een fietsroute die de geluks-plekken met elkaar verbindt. Dit is de officiële Geluksroute die langs alle dorpen en geluksplekken van de gemeente gaat. Volg deze route, bezoek alle geluksplekken en beleef op die manier in elk dorp een stukje geluk.

De folders van de route zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis te Made of kijk op de site van de gemeente Drimmelen.

Noot: Het bovenstaande artikel is verkregen uit de gemeentelijke informatiebronnen, lees meer...


* Over ons:

De afdeling Drimmelen, opgericht in juni 2012, maakt deel uit van de landelijke Fietsersbond met ruim 35.000 leden.

Het dagelijks bestuur van onze afdeling Drimmelen bestaat uit:

*Sjaak van Schie:  06-43720976

Onze missie is het behartigen van de belangen van alle fietsers die op pad zijn voor bijvoorbeeld recreatie, schoolgaand of woon/werk/boodschappenverkeer.

Belangrijke doelstellingen zijn de veiligheid en het welzijn van de fietsers met een duidelijk oog op goede overeenstemming met andere weggebruikers.
Dit doen we o.a. door het ontwikkelen van en het deelnemen aan acties alsmede overleg met allerhande instanties/instellingen, waaronder de gemeente Drimmelen, de afdelingen van de Fietsersbond in de naburige gemeenten en afvaardigingen van verenigingen in de gemeente Drimmelen.

Wij participeren in de voorbereidingen betreffende de aanleg, reconstructie alsmede het onderhoud van fietspaden/routes en geven voorlichting over b.v. fietsverlichting en het omgaan met de E-bike.
Natuurlijk doen we dat niet solo maar worden prima ondersteund door de professionele /ervaren kennis van de landelijke Fietsersbond.

De landelijke Fietsersbond is zeer actief op items als de kwaliteit van fietsmerken, routeplanning, meldpunt voor klachten, duurzaamheid, landelijke / internationale fietsroutes, veiligheid, nieuwe producten/ trends, allemaal om het de fietsers beter te maken !

 

Met vriendelijke groet namens,

- S.van Schie - voorzitter (ad interim)


* Neem contact met ons op: