Pasklaar...

De landelijke Fietsersbond is 45 jaar geleden opgericht en laat regelmatig van zich horen. Dit jaar o.a vanwege de afsluiting van de Afsluitdijk. Door stevige lobby is de schitterende fietsroute van 32 km nog een weekend opgesteld voor de fietsliefhebbers. Veel voorbeelden van het lobbywerk hebben echter met de veiligheid van de fietser te maken. Dat is ook nodig want het aantal ongelukken met deze kwetsbare verkeersdeelnemer is schrikbarend hoog. Nog veel werk aan de winkel dus voor de bond. De Fietsersbond is opgebouwd uit gemeentelijke afdelingen die weer onder de provinciale ressorteren.


Drimmelen kent al vele jaren een eigen afdeling met 40 leden. Martin v/d Zalm is de laatste 10 jaar het gezicht van de afdeling geweest. Martin  onderhield de contacten met de afdeling verkeer in Drimmelen en gaf raad waar nodig en gewenst. Samen met Rullens Tweewielers en de gemeente organiseerde hij de e bike trainingen en lespakketten voor scholen. Drimmelen werkt samen met Breda en Oosterhout v.w.b. Actuele zaken betreffende de infrastructuur. Het fietspad houdt tenslotte niet op bij de gemeentegrenzen. Met deze drie gemeenten houden we de website in de lucht. Kijk er eens op voor meer informatie klik hier…

 

Zaterdag heeft Martin afscheid genomen en het stokje overgedragen aan lid Sjaak van Schie.

Het aantal leden in Drimmelen is stabiel maar het is lastig een groep te vormen met afvaardiging in de 6 kernen van de gemeente. Bij deze daarom de oproep bij de foto, “wie het shirt past trekt het aan”.  Reacties naar 06-4372.0976 of via ons antwoordformulier, ik reken op u.

 

Sjaak van schie


* Je kunt ook reageren via dit antwoordformulier...