Klavertje Vier!

- Ga naar de beschrijving van de 4 routes, klik hier...

- Ga naar de kaarten van de 4 routes,  Klik hier...


Fietsronde van de Fietsersbond Oosterhout met de wethouder...

Op donderdag 25 april 2024 heeft de Fietsersbond Oosterhout, vertegenwoordigt door ons bestuurslid Henk Ligtenberg, weer een fietsronde met wethouder Kastelijns en de beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer Team Buitenbeleid langs diverse knelpunten gemaakt. Lees meer...


* Aantal fietsdoden ook in 2023 schrikbarend hoog

Verlaag de snelheid en het aantal fietsdoden

Volgens cijfers van het CBS kwamen in 2023 270 fietsers om het leven in het verkeer. Dit aantal is schrikbarend hoog en de trend is verontrustend, ondanks de lichte daling ten opzichte van het dieptepunt van 290 fietsdoden in 2022. 

Lees meer...


Jaaroverzicht 2023 van de Fietsersbond afdeling Oosterhout...

Lees hier het jaaroverzicht van de Fietsersbond, afdeling Oosterhout, over het jaar 2023...Klik hier


Waar mag snelheid naar 30 kilometer?

In BN De Stem van dinsdag 12 december 2023 stond een artikel: Waar mag snelheid naar 30 kilometer?’.

Wij als Fietsersbond in het algemeen, vinden dat de snelheid van auto’s in de bebouwde kom terug zou moeten naar 30km/uur. 

Lees meer...


* Reactie Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie op brief regering over spoor- en overwegveiligheid 

Beste leden van de Tweede Kamer commissie van I en W,
Vanuit de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, bestaande uit ANWB, Fietsersbond, NOC*NSF,
Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet, geven wij u graag aandachtspunten mee voor het commissiedebat Spoor van 8 juni. Lees meer... 


* Verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving

In het gebied direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal spelen diverse ontwikkelingen. Zo zullen er woningen worden gebouwd op het voormalige Intergasterrein (Parck Warande), op de plaats van het oude UWV kantoor aan het Paterserf en op het terrein van Galvanitas. Op het terrein van Galvanitas komen daarnaast ook nog andere functies op het gebied van horeca, recreatie en cultuur. Ook het terrein van Lievenshove is in beeld voor woningbouw. Verder is het de bedoeling dat er via het terrein van Lievenshove een nieuwe verbindingsweg komt tussen de Bredaseweg en de Lage Molenpolderweg. Lees meer...


* Provincialeweg Oosteind.

Zoals in de bijgevoegde stukken van de gemeente te lezen is, is de Fietsersbond ook geconsulteerd over de nieuwe inrichting van de Provincialeweg.

Zoals verondersteld mag worden is ons standpunt dat de inwoners van enige plek zelf het meeste te zeggen hebben. We hebben dat eerder in een brief laten blijken. Lees meer...

2 Bijlagen:

- Verslag overleg Fietsersbond, project reconstructie Provincialeweg Oosteind. Lees meer...

- Aan de bewoners van Oosteind, reacties schetsontwerp Provincialeweg. Lees meer...


* Fietsers op tweerichtingsfietspaden
De keuze voor en uitvoering van tweerichtingsfietspaden. Het gaat hier met name om tweerichtingenfietspaden in de bebouwde kom. Is dit artikel, uit 2010, bekend bij de verkeerskundigen is onze vraag? Lees hier meer...


* Brief van de Fietsersbond Oosterhout m.b.t. de inspraaksessie van de gemeenteraad, betreffende het 'onderwerp Omgevingsvisie' op 14 september 2021. Lees de brief.

*Lees ook deel 2 van deze brief, klik hier....


VerkeersNet thema-uitzending over drukke fietspaden...

Fietspaden worden allang niet alleen meer gebruikt door traditionele fietsen. Maar de verschillende snelheden en voertuigen hier kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Hoe valt daarmee om te gaan. In deze thema-uitzending heb ik het daarover met Wim Bot (Fietsersbond) en Annick. (Klik op de afbeelding)


Betreft de N629: 

Door de provincie Noord-Brabant is het project N629 tijdelijk stopgezet ten gevolge van de stikstofuitstoot. Hoe het verder gaat zullen we in de loop der tijd leren. 

Lees hier de nieuwsbrief... 

 

De N629 beter bekend als de weg tussen Oosterhout en Dongen met de namen Ekelstraat en Heistraat wordt door de provincie op de schop genomen. Het werk  zal in 2 fasen uitgevoerd worden en beginnen in de loop van 2019. Fase 1 is klaar. Fase 2 zal nog wel enige tijd (=jaren) op zich laten wachten vanwege lopende beroepsprocedures. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de plannen iets gewijzigd m.n. bij het eerste stuk aan de Noordzijde over het Wilhelminakanaal. De voorzitter van de FB-Afdeling Oosterhout heeft goede gesprekken met de provincie- vertegenwoordigers om het fietspad zo goed en comfortabel mogelijk te laten lopen.

Fase 2:

* Zienswijze N629 Fietspad
* Zienswijze N629 Alternatief 3

De regie over het project wordt gevoerd door de gemeente Oosterhout en zij heeft de ontvangst van onze brieven bevestigd. Wij zullen het project nauwlettend blijven volgen, zie: www.brabant.nl/N629


Huidige actiepunten:

 

- Vers van de pers....

 

* Holtroplaan en het diagonale fietspad bij de kruising Holtroplaan/Slotlaan/Europaweg/Paterserf.

Al verschillende keren heeft de Fietsersbond afdeling in Oosterhout m.b.t. de herinrichting Holtroplaan zich uitgesproken over het ontbreken van een goede oversteek van de fietsers bij de kruising Holtroplaan/Slotlaan/Europalaan/Paterserf. De Fietsersbond afdeling stelt dat de gemeente met de huidige geplande gang van zaken het spookfietsen aan de westkant van de oprit naar de brug en de Slotlaan faciliteert. Lees meer...    (zie hier ook de update van 13 mei 2024)

 

* Project Hooipolder - verbreding A27.

-De gemeente Oosterhout is om en heeft toegezegd met RWS te gaan overleggen voor een fietsverbinding langs de Statendamweg naar Geertruidenberg. Zie ook de brief van 16 juni 2020 aan de leden van de gemeenteraad van Oosterhout en Geertruidenberg. Klik hier  

Echter in BN de Stem van 6 oktober staat dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar 5 varianten t.w. langs de Statendamweg. Dit langs de Statendamweg met een knip langs de Donge.     2 varianten door de Oranjepolder via de Visserweg en één via de Oude Veerseweg. We zijn zeer argwanend m.b.t. die 3 laatste varianten! We blijven alert! *Ondertussen is er een online vergadering geweest met Accent adviseurs, het verkeersbureau dat de gemeente en belanghebbenden adviseert. Wij hebben de volgende brief naar Accent adviseurs gemaild om onze zorgen over de gang van zaken uit te spreken. Lees hier de brief.

 

* Toegang van N629 naar Everdenberg en 2 richtingen fietspad langs N629 naar.Dongen.

- Zie ook de brief die geschreven is n.a.v. de plannen voor een Westelijke Rondweg om Oosterhout. Het heeft niet direct met de fiets te maken, maar indirect wel degelijk, hetgeen blijkt uit eerder gevoerde acties. Lees hier de brief...


Fietsersbond Oosterhout contactformulier:


* Fietsersbond afdeling Oosterhout:

Secretaris: Jan ter Haar
Burg. Van Oerslaan 13
4904LK - Oosterhout