Fietsersbond Breda - Etten-Leur / E-mail: info@fietsersbondbreda.nl


Klavertje Vier!

- Ga naar de beschrijving van de 4 routes, klik hier...

- Ga naar de kaarten van de 4 routes, Klik hier...


* Wie wordt Fietsgemeente 2024? Geef je mening!

Fijn dat je als fietsexpert 5 minuten de tijd wilt nemen voor de enquête. Samen zorgen we ervoor dat fietsen voor iedereen veiliger, comfortabeler en leuker wordt. Met je deelname maak je ook kans op mooie prijzen. 

Zoals een nieuwe fiets van Fietsvoordeelshop.nl ter waarde van 2.000 euro of 1 van de 20 regenjassen van Maium. Ga naar de Fietsgemeente 2024 enquête en vul hem in... Klik hier

 

- Voor de tussenstand op 11/09/2023, van het aantal ingevulde enquêtes per gemeente, klik hier...


* Reactie Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie op brief regering over spoor- en overwegveiligheid 

Beste leden van de Tweede Kamer commissie van I en W,
Vanuit de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, bestaande uit ANWB, Fietsersbond, NOC*NSF,
Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet, geven wij u graag aandachtspunten mee voor het commissiedebat Spoor van 8 juni. Lees meer... 


* Beste leden van de Fietsersbond afd. Oosterhout, 

Bijgevoegd vind je het ingezonden artikel naar Weekblad Oosterhout van  8 februari. Het gaat uiteraard over de Holtroplaan en met name over de zeer vreemde situatie dat het kruispunt Holtroplaan/Europalaan/Slotlaan/Paterserf niet is meegenomen in het ontwerp herinrichting Holtroplaan.

Wij hebben daar regelmatig commentaar op geleverd vanwege het feit dat de gemeente bij het huidige ontwerp spookfietsen faciliteert. Dit is volgens ons onwenselijk. In het bijgevoegde artikel hebben we een voorstel gedaan om dit probleem op te lossen. 

Wij sturen het artikel ook door naar de wethouder en de betrokken verkeersambtenaar en alle fracties van de partijen in de gemeenteraad. Lees hier het ingezonden stuk naar Weekblad Oosterhout


* Jaaroverzicht 2022...

Bekijk hier het jaaroverzicht over 2022 van de Fietsersbond, afdeling Oosterhout Klik hier


* Verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving

In het gebied direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal spelen diverse ontwikkelingen. Zo zullen er woningen worden gebouwd op het voormalige Intergasterrein (Parck Warande), op de plaats van het oude UWV kantoor aan het Paterserf en op het terrein van Galvanitas. Op het terrein van Galvanitas komen daarnaast ook nog andere functies op het gebied van horeca, recreatie en cultuur. Ook het terrein van Lievenshove is in beeld voor woningbouw. Verder is het de bedoeling dat er via het terrein van Lievenshove een nieuwe verbindingsweg komt tussen de Bredaseweg en de Lage Molenpolderweg. Lees meer...


* Rondje met de wethouder en met de beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer (Buiten Beleid): 

Op donderdag 15 december 2022 was er uiteindelijk weer de mogelijkheid om met de wethouder van verkeer Arnoud Kastelijns en Bas van der Burgt, beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer Team Buiten Beleid, een fietsronde te maken. Het was koud maar mooi
weer! Lees meer...


* Provincialeweg Oosteind.

Zoals in de bijgevoegde stukken van de gemeente te lezen is, is de Fietsersbond ook geconsulteerd over de nieuwe inrichting van de Provincialeweg.

Zoals verondersteld mag worden is ons standpunt dat de inwoners van enige plek zelf het meeste te zeggen hebben. We hebben dat eerder in een brief laten blijken. Lees meer...

2 Bijlagen:

- Verslag overleg Fietsersbond, project reconstructie Provincialeweg Oosteind. Lees meer...

- Aan de bewoners van Oosteind, reacties schetsontwerp Provincialeweg. Lees meer...


*Agenda Raadsvergadering 19 juli 2022:

Het gaat hier over het Hooipolderproject en met name over de Statendamweg en het zo zeer
gewenste fietspad langs deze weg richting Raamsdonkveer. Lees meer...


*Aan de leden van de Gemeenteraad in Oosterhout

Allereerst gefeliciteerd met uw benoeming. Geachte leden van de Gemeenteraad, gaat u de verkiezingsbelofte aangaande het bevorderen van het fietsverkeer waar maken? Lees hier meer..


* Fietsers op tweerichtingsfietspaden
De keuze voor en uitvoering van tweerichtingsfietspaden. Het gaat hier met name om tweerichtingenfietspaden in de bebouwde kom. Is dit artikel, uit 2010, bekend bij de verkeerskundigen is onze vraag? Lees hier meer...


* Brief van de Fietsersbond Oosterhout m.b.t. de inspraaksessie van de gemeenteraad, betreffende het 'onderwerp Omgevingsvisie' op 14 september 2021. Lees de brief.

*Lees ook deel 2 van deze brief, klik hier....


- We hebben het ook al eerder geschreven, maar we herhalen onze oproep en zetten het daarom ook op de website!

U zult begrijpen, dat het wenselijk is om het bestuur uit te breiden zodat de
Fietsersbond afdeling Oosterhout blijft bestaan.

Daarom bij deze de oproep, meldt u aan of vraag om nadere informatie, om te kijken of u direct of misschien in de toekomst deel zou willen uitmaken van het bestuur. Neem contact op via ons e-mailadres... Klik hiervoor  op deze link


VerkeersNet thema-uitzending over drukke fietspaden...

Fietspaden worden allang niet alleen meer gebruikt door traditionele fietsen. Maar de verschillende snelheden en voertuigen hier kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Hoe valt daarmee om te gaan. In deze thema-uitzending heb ik het daarover met Wim Bot (Fietsersbond) en Annick. (Klik op de afbeelding)


Betreft de N629: 

Door de provincie Noord-Brabant is het project N629 tijdelijk stopgezet ten gevolge van de stikstofuitstoot. Hoe het verder gaat zullen we in de loop der tijd leren. 

Lees hier de nieuwsbrief... 

 

De N629 beter bekend als de weg tussen Oosterhout en Dongen met de namen Ekelstraat en Heistraat wordt door de provincie op de schop genomen. Het werk  zal in 2 fasen uitgevoerd worden en beginnen in de loop van 2019. Fase 1 is klaar. Fase 2 zal nog wel enige tijd (=jaren) op zich laten wachten vanwege lopende beroepsprocedures. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de plannen iets gewijzigd m.n. bij het eerste stuk aan de Noordzijde over het Wilhelminakanaal. De voorzitter van de FB-Afdeling Oosterhout heeft goede gesprekken met de provincie- vertegenwoordigers om het fietspad zo goed en comfortabel mogelijk te laten lopen.

Fase 2:

* Zienswijze N629 Fietspad
* Zienswijze N629 Alternatief 3

De regie over het project wordt gevoerd door de gemeente Oosterhout en zij heeft de ontvangst van onze brieven bevestigd. Wij zullen het project nauwlettend blijven volgen, zie: www.brabant.nl/N629


Huidige actiepunten:

 

* Project Hooipolder - verbreding A27.

-De gemeente Oosterhout is om en heeft toegezegd met RWS te gaan overleggen voor een fietsverbinding langs de Statendamweg naar Geertruidenberg. Zie ook de brief van 16 juni 2020 aan de leden van de gemeenteraad van Oosterhout en Geertruidenberg. Klik hier  

Echter in BN de Stem van 6 oktober staat dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar 5 varianten t.w. langs de Statendamweg. Dit langs de Statendamweg met een knip langs de Donge.     2 varianten door de Oranjepolder via de Visserweg en één via de Oude Veerseweg. We zijn zeer argwanend m.b.t. die 3 laatste varianten! We blijven alert! *Ondertussen is er een online vergadering geweest met Accent adviseurs, het verkeersbureau dat de gemeente en belanghebbenden adviseert. Wij hebben de volgende brief naar Accent adviseurs gemaild om onze zorgen over de gang van zaken uit te spreken. Lees hier de brief.

 

*Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk (als onderdeel van de snelfietsroute Tilburg- Dongen-Oosterhout-Breda-Etten Leur.)

 

* Snelfietspaden: Tilburg-Oosterhout-Breda en Tilburg-Dongen-Oosterhout-.Breda- Etten.Leur en O'hout naar NS Station Breda.

 

* Toegang van N629 naar Everdenberg en 2 richtingen fietspad langs N629 naar.Dongen.

- Zie ook de brief die geschreven is n.a.v. de plannen voor een Westelijke Rondweg om Oosterhout. Het heeft niet direct met de fiets te maken, maar indirect wel degelijk, hetgeen blijkt uit eerder gevoerde acties. Lees hier de brief...


* Onderwerp:

- Je vindt de presentatie in PDF format met betrekking tot de Pedelec discussie die  binnen de Fietsersbond in het algemeen gaande is. Klik hier...


Fietsersbond Oosterhout contactformulier:


* Fietsersbond afdeling Oosterhout:

Secretaris: Jan ter Haar
Burg. Van Oerslaan 13
4904LK - Oosterhout