Verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving...

 

Kaart studiegebied en ontwikkelingen

Verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving

Van:  Gemeente Oosterhout
Verzonden: woensdag 11 januari 2023 12:33

Onderwerp: Verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving

Geachte heren,

In het gebied direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal spelen diverse ontwikkelingen. Zo zullen er woningen worden gebouwd op het voormalige Intergasterrein (Parck Warande), op de plaats van het oude UWV kantoor aan het Paterserf en op het terrein van Galvanitas. Op het terrein van Galvanitas komen daarnaast ook nog andere functies op het gebied van horeca, recreatie en cultuur. Ook het terrein van Lievenshove is in beeld voor woningbouw. Verder is het de bedoeling dat er via het terrein van Lievenshove een nieuwe verbindingsweg komt tussen de Bredaseweg en de Lage Molenpolderweg.

De ontwikkelingen die in het gebied spelen hebben gevolgen voor het verkeer. De gemeente Oosterhout heeft adviesbureau Arcadis gevraagd een onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen over mogelijke aanpassingen in de verkeersstructuur. Daarbij moet zowel worden gekeken naar de ontwikkelingen die spelen in het gebied als al aanwezige knelpunten. Het onderzoek richt zich op zowel het autoverkeer als het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Een kaart met daarop het studiegebied treft u aan als bijlage.

Als eerste fase van het onderzoek wordt door Arcadis een omgevings- en probleemanalyse uitgevoerd. Die is bedoeld om in beeld te brengen wat er speelt en leeft in het studiegebied en waar zich (toekomstige) knelpunten bevinden. Wij hebben Arcadis gevraagd om tijdens deze fase ook een aantal gesprekken te voeren met belanghebbenden, waaronder de Fietsersbond. Roel Toonen of Tonno de Boer van Arcadis neemt hiervoor op korte termijn contact met u op via dit emailadres (oosterhout@fietsersbond.nl).

Vanaf 23 januari kan een ieder ook via www.doemee.oosterhout.nl reageren en input leveren voor het onderzoek van Arcadis. Op www.doemee.oosterhout.nl vindt u (vanaf 23 januari) ook een toelichting op de vervolgstappen in het onderzoek.

 

L.S.

Zie hier het plan van de gemeente betreffende een verkeersonderzoek voor Wilhelminakanaal Zuid. Dat is/wordt een groot project en m.n. zal dit veel meer verkeersoverlast gaan geven door toenemed autoverkeer.  Reageer op het verzoek van de gemeente op www.doemee.oosterhout.nl . De verwachte toename van het autoverkeer vraagt een grotere veiligheid voor de fietser. Vooral het veilig oversteken van de weg zal gegarandeerd moeten worden, zeker bij de oversteek bij het Dorsvlegelpad. Echter ook een verlenging van het fietspad ten minste tot aan de Eikdijk hoort hierbij. 

Reageer niet alleen op de hierboven genoemde onderwerpen, maar benoem zelf ook zaken die u  belangrijk vindt.

 

Jan ter HAAR

Secretaris

Fietsersbond Afd.: Oosterhout