Meldpunt:

- Heb je ook een onveilige situatie gezien? Stoor je je ook al enige tijd aan onhandige situaties voor fietsers? Denk je ook wel eens “dat had ik zelf heel anders opgelost”?

Meld ons dan de betreffende situatie via ons reactieformulier onderaan deze pagina of klik op de button << Naar het reactieformulier. Bij voorkeur met foto(’s) en een beschreven toelichting. Wij kunnen het dan bespreekbaar maken in ons overleg met de gemeente.

- Graag delen wij je bericht op onze website met de andere bezoekers van de website, maar dat alleen met je uitdrukkelijke toestemming. Geef je keuze aan in het onderstaande reactieformulier.

- Lees onderstaand de ontvangen berichten.

 


Natuurlijk doe je er ook goed aan om het zelf ook te melden via de BuitenBeter App die je misschien al op je mobiel hebt geïnstalleerd.

Voor meer informatie ga je naar de BuitenBeter website...

Je kunt je melding ook aanbrengen door te bellen met 14076. In beide gevallen komt je melding direct terecht bij de gemeente, daar waar men jouw situatie kan oplossen.

Evengoed zijn ook wij benieuwd naar je onveilige ervaringen binnen onze gemeente.


Berichten: 

 

Melder*

A) Piet (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie) 6/6/2024

Hier staat een paaltje in de weg, ik ben er eenmaal bij in de bosjes beland omdat ik niet op de hoogte was van dit paaltje. Terwijl ik op 300 m woon, niet gewoontegetrouw voor mij.
Hoek Margrietlaan/Wilhelminalaan fietspad naar de Margrietlaan. ETTEN-LEUR.

B) Antwoord van de Fietsersbond Etten-Leur *

Beste Piet,

Bedankt voor je melding.

We hebben als Fietsersbond afdeling Etten-Leur met de wethouder Jean-Pierre Schouw en de verkeersambtenaar afgesproken dat alle onnodige paaltjes op fietspaden verwijderd gaan worden.

We gaan je melding dan ook doorgeven aan de verkeersambtenaar. Tevens hebben we op 4 juli a.s. een gesprek met de wethouder en zullen dit paaltje als voorbeeld ter sprake brengen. We gaan aandringen om het paaltje zo snel mogelijk te verwijderen. Het paaltje heeft namelijk volgens ons geen functie. Auto's moeten we heel vreemde manoeuvres uithalen om via deze kant het fietspad in te rijden.

Voor fietsers staat het paaltje wat verstopt tussen de bosjes. Onnodig dus en gevaarlijk voor fietsers.

 

Zodra we een reactie van de gemeente hebben ontvangen laten we je dit weten


Melder*

A) Hans (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie) 

L.s.,
In de wijk de IJpelaar wordt veelvuldig met fietsen en scooters op de trottoirs gereden.
Wat er tegen te doen?

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda * 

Beste Hans, 

dank voor je melding.

Het komt op meer plaatsen voor dat er door fietsen en scooters over stoepen wordt gereden. Dat is ons ook een doorn in het oog.

Evengoed wil ik je vragen of je de plaatsen waar dit gebeurt nader kunt aangeven, dan kunnen wij de politie daar beter op attenderen. Nu betreft het een algemene melding waar we geen concrete informatie uit kunnen halen.

Ik wacht je reactie af. 


Melder*

A) Anoniem (naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Geachte mensen van de Fietsersbond, Ik ben voor het dragen van fietshelmen, dat om te beginnen. Maar bij de introductie van de verstelbare stuurpen, is het naar mijn mening vreselijk mis gegaan. Ik zie vaak mensen fietsen op elektrische fietsen, met de stuurpen in de hoogste stand naar achteren. Daardoor verschuift het zwaartepunt helemaal naar achteren en is de controle over de bestuurbaarheid van de fiets helemaal weg. Doe daar eerst eens wat mee, voordat er een helmplicht komt. 

Een maximale hoek voor de stuurpen van 45° scheelt al heel veel voor de bestuurbaarheid van een fiets en daardoor minder val gevaar. (Red. dit bericht refereert aan onze Poll over het wel/niet dragen van een fietshelm op de 'Nieuws' pagina)

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda * 

Beste,

Fijn dat je reageert op onze stelling. 

Wat betreft je opvatting over de verstelbare stuurpen ben ik het echter niet met je eens. 

Het verstellen van de stuurpen heeft amper invloed op het zwaartepunt van de fiets. Dat zal gemiddeld zo ergens tussen het voorwiel en het achterwiel liggen, bij de racefiets iets meer naar voren, bij de stadsfiets iets meer bij het achterwiel. Uitgaande van de bereden situatie, dus met een fietser boven de wielen. Het verstellen van de stuurpen betekent een kleine verschuiving naar achteren, maar zeker niet zo dat de fiets daarmee onbestuurbaar zou worden. Immers zit het grootste deel van de menselijke massa nog ruim voor het achterwiel en houdt daarmee nog steeds behoorlijke druk op het voorwiel. Zeker als de berijder licht voorover gebogen op de fiets zit, wat de normale fietshouding is. 

Verder zien wij het als de taak voor de fietsenmaker om over de afstelling van de onderdelen te spreken met de klant. 

Wel hopen we met bewustwording het voor elkaar te krijgen dat steeds meer gebruikers van e-bikes een helm gaan dragen, want het toenemende aantal hoofdletsel ongelukken vinden wij verontrustend. 


Melder *

A) Anoniem (naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Op de Hogeschoollaan staat een bord verboden voor fietsers en daarachter een fietspad naar parkeerterrein Amphia. Het bord verboden voor fietsers moet NA het fietspad staan.

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste, goed opgemerkt. Inderdaad staat het verbodsbord een paar meter te vroeg. Wij zullen de gemeente hiervan op de hoogte stellen. 

Overigens zijn wij van mening dat het gehele traject, vanaf de Hogeschool tot aan het Amphia ziekenhuis opengesteld moet worden voor fietsers. We hebben hierover al eerder gesproken met de gemeente en deze aanpassing is ons ook al geruime tijd geleden toegezegd. Blijkbaar is het nog steeds niet gerealiseerd. Wij zullen hierover dus wederom in gesprek gaan met de gemeente. 

Dank je voor de melding. Ik hoop dat het eerdaags is opgelost. 


Melder *

A) Anoniem (naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Vandaag zongen we met ons koor in de Grote Kerk voor een viering om 10.30 uur. En de stallingen waren nog helemaal niet open! Bizar.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda * 

Beste,

Ik begrijp dat je graag je fiets veilig weg zet op zondagmorgen. 

Helaas zijn de meeste fietsenstallingen van de gemeente dan nog niet open. Die gaan pas om 11.00 uur open. Op uitzondering na van die bij het Turfschip, welke op zondag al om 9 uur open is.

Ik denk dat het veel met (personeel) kosten te maken heeft, en dat het normaal gesproken nog niet zo druk is op zondagmorgen.

We zullen het bij gelegenheid eens navragen, zodra we weer overleg met de gemeente hebben.

Ik vrees dat het ijdele hoop is dat de stallingen eerder open zullen gaan.


Melder *

A) Odette  (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Al een paar keer heb ik gemeente Breda erop gewezen dat op meerdere plaatsen (rond Ulvenhout) de berijdbaarheid van fietspaden gehalveerd is door overhangende takken, waardoor fietsers uit moeten wijken en er gevaarlijke situaties ontstaan. Tot op heden is hier nog niets aan gebeurd.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Odette, 

wat goed dat je de gemeente Breda op de hoogte hebt gesteld van overhangende takken. En vervolgens jammer dat daar blijkbaar geen actie op wordt ondernomen.

Als je ons kan aangeven welke locaties het precies betreft kunnen we mede namens jou hier bij de gemeente aandacht voor vragen.

Graag dan ook foto's erbij zodat we meer concrete bewijzen hebben dat je klacht terecht is.

Kan je daarbij ook aangeven wanneer je deze klacht hebt ingediend, en via welk kanaal? Dat maakt het voor ons eenvoudiger om op te anticiperen.

Ik hoop spoedig van je te vernemen.


Melder *

A) Emile (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Gevaarlijke situatie, oversteek zuidelijke Baronie over Zuid, Rondweg richting plantsoen. Fietsers dwingen naar links, auto's geen ruimte door doorgetrokken betonnen rand. Hoe krijg je het bedacht. Rij niet vaak zo, maar deze week schrok ik echt daar. Kwam in het nauw als fietser.

 

* Klik op de foto's om ze te vergroten...

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Emile,

Heel terecht dat u hier aandacht voor vraagt. Wij hebben als Fietsersbond vanaf het begin gereageerd op deze situatie. Die was in aanvang nog gevaarlijker, maar nu ik hem weer onder ogen krijg (middels uw foto's) zie ik dat het nog steeds een zeer gevaarlijke situatie is.

Het hangt samen met de (her)inrichting van het zuidelijk deel van de Baronielaan, zo werd ons verteld, maar dat duurt nu al weer 2 of meer jaren zo.

We zullen eerdaags weer eens extra aandacht vragen bij de gemeente voor deze situatie.

Overigens kunt u ook rechtstreeks een melding doorgeven via de BuitenBeter app. Deze komt rechtstreeks bij de gemeente binnen en dwingt hen daarop te reageren.


Melder *

A) Luci (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Als ik van west naar oost-Breda wil fietsen, is er geen snelle route. Voor de auto is er een handige zuidelijke ringweg (Engelbertlaan), maar als fietser moet je allerlei onmogelijke bochtjes maken. Dat geldt trouwens ook voor fietsen van Zuid naar Noord. Ik ben al heel lang op zoek naar een snelle route van Rijsbergen naar Rotterdam. Waarom kan er geen fietspad naast die snelwegen voor auto’s? Als er een beter alternatief is voor de auto, middels snelfietsroutes zou ik vaker de fiets pakken.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Luci, dank voor uw reactie.

U mag van ons aannemen dat wij ons voortdurend sterk maken voor doorgaande fietsroutes door de stad, van Noord naar Zuid en West naar Oost. Helaas beschikken wij niet over de middelen om dit voor elkaar te krijgen, we zijn slechts een belangenvereniging. Voor de daadwerkelijke uitvoer zijn wij helemaal afhankelijk van de gemeente Breda, en soms (zoals bij snelfietsroutes) van de provincie. Wij zien ook vaak dat er meer geld wordt uitgetrokken voor snelwegen (van auto's) dan voor fietsroutes. Er liggen wel plannen voor meer snelfietsroutes, maar daar gaan dan weer jaren overheen. Er komt gelukkig langzaam een kentering in het denken over mobiliteit, waarbij er meer ruimte (en dus ook geld) wordt vrijgemaakt voor de fiets, maar het gaat erg langzaam en de plannen lopen enorm achter bij de vraag.

Een snelfietsroute langs snelwegen is daarbij overigens niet altijd de beste optie, je rijdt dan als fietser voortdurend in de uitlaatgassen van de auto's. En ik begrijp uw gedachte, dat het niet zo ingewikkeld moet zijn om langs een snelweg een fietspad aan te leggen. Helaas is dat niet zo eenvoudig als het misschien wel lijkt.

Maar samenvattend zijn we het met elkaar eens dat er meer (doorgaande) fietspaden zouden moeten komen. En dat is waar wij voortdurend aandacht voor vragen, bij zowel de gemeente als ook de provincie.


Melder * 

A) Marjo (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Fietspad Overbroek Breda, nabij spoorovergang en Spoorstraat/Gageldonkseweg.
Er zijn een aantal uitritten van bedrijven die uitkomen op dit fietspad. Medewerkers van deze bedrijven of bezoekers daarvan blokkeren vaak het fietspad door midden op het pad te gaan parkeren met bestelauto's, aanhangers etc. bij het laden en lossen enz. Wanneer het donker is hebben ze weliswaar licht aan, maar daar ben je dan als fietser zo door verblind dat je helemaal niet meer kunt doorfietsen en af moet stappen omdat je niet eens meer kunt zien wanneer je in de berm gaat belanden.
De bedrijven aanspreken is gebeurt. Bij een bedrijf snapten ze het wel en bij het andere duidelijk niet.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Marjo,
ik ken de situatie daar ter plaatse niet helemaal precies, maar ik maak wel geregeld gebruik van de spoorwegovergang Spoorstraat-Gageldonkseweg.
Als ik het zo inschat lijkt het erop dat het "fietspad" wat u aanduidt geen officieel fietspad betreft. Enkele honderden meters verderop staan paaltjes die lijken te dienen om te voorkomen dat deze (smalle) weg gebruikt wordt als doorgaande autoroute, of sluiproute zo u wilt. Daardoor is deze weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer, maar mag er zeker wel gereden worden met een auto. Dat betreft dan naar de bebouwing die langs deze weg staat. Ik ben het zeker met u eens dat geparkeerd verkeer langs deze weg rekening zal moeten houden met de fietsers die deze weg als doorgaande route gebruiken. Maar ik vrees dat een verbod op parkeren langs deze weg niet tot de mogelijkheden behoort. We kunnen het eerdaags wel meenemen naar ons overleg met de gemeente om hier aandacht voor te vragen, maar dat laat onverlet dat uw veronderstelling dat het hier om een fietspad gaat niet juist is.

Bovenstaande foto geeft zicht op de paaltjes die halverwege de weg Overbroek staan. zowel vanaf de noordzijde als vanaf de zuidkant kunnen auto's rijden tot aan de paaltjes. Doorrijden behoort niet tot de mogelijkheden. Vorig najaar hebben wij een actie gehouden om overbodige paaltjes te (laten) verwijderen door de gemeente. In deze situatie ben ik geneigd te pleiten voor het behoud van de paaltjes, omdat het verwijderen ervan zeker zal leiden tot een veel drukker gebruik van deze weg voor doorgaand autoverkeer. En daarmee zijn we nog verder van huis.


Melder *

Peter (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Jammer dat ik (en jullie ) niet beter hebben opgelet bij het ontwerp van de nieuwe turborotonde IABC/Leursebaan. Waarschijnlijk uit geldbesparingsoverweging is het noordelijke fietspad vanaf de Baanzicht tot aan de rotonde opgeheven: ook nog een tunnel onder de aftakking Leursebaan was te duur.

Het gevolg is dat fietsers vanaf de Baanzicht naar de IABC/Kruisvoortstraat èn moeten omrijden èn nog meer gevaar lopen omdat ze 2 keer een kruising moeten oversteken ( nl. de kruising Baanzicht/Heilaarstraat en Heilaarstraat/IABC ). Dat tunneltje zal er wel nooit meer komen, gemiste kans !


A) Melder *

Floor (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Kan er een oplossing komen voor het gevaarlijke gedeelte bij de Nassau school en het Amphia ziekenhuis in Breda. Scholieren die van het schoolplein rijden en auto's en fietsers van het parkeerterrein van het Amphia moeten kriskras door elkaar heen. Scholieren maken ook gebruik van het parkeerterrein om daar overheen te crossen dit als sluiproute, wat niet de bedoeling is.


B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Floor, 

dank voor uw reactie op onze website.
Ik vermoed dat de gevaarlijke situatie waar u op doelt pas recentelijk is ontstaan, als gevolg van de oplevering van het parkeerterrein van het Amphia.
Zodoende ben ik zelf nog niet op de hoogte van de risico's die deze situatie met zich meebrengt. Ik moet daar eerlijk gezegd zelf nog eens goed naar gaan kijken, hoe de situatie ter plaatse is.
Maar als het inderdaad een gevaarlijke situatie is zullen we daar snel melding van moeten maken bij de gemeente, de eindverantwoordelijke voor dergelijke situaties.
Indien het zo is dat een groot deel te wijten is aan het risicovol handelen van de scholieren, zou de school daar zelf ook op aangesproken moeten worden. Daarover kan ik nu ook geen uitspraak doen.
Ik beloof u echter hier over enige tijd op terug te komen, zodra we ter plaatse hebben kunnen kijken.


A) Melder *

Wim (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)
Vanuit de Baliëndijk volg ik het ( korte) fietspad tot aan de Kapittelweg, om deze over te steken.
Zowel de automobilist als ik als fietser hebben 'haaientanden, voorrang Kapittelweg. Weg vrij...
Heb ik nu voorrang met oversteken op de rechts afslaande auto ?
Of toch niet, breder dan 5 meter??
!! NEEM nooit risico, stop voor safety first.
In afwachting op reactie

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Wim,
het lijkt een beetje een twijfelachtige situatie, omdat er iets van 5 meter tussenruimte zit tussen de weg (voor auto's) en het fietspad.
Maar ondanks dat is het wel degelijk een situatie van recht doorgaand verkeer op dezelfde weg (de Baliëndijk), waarbij je als fietser rechtdoor gaat ten opzichte van het naar rechts afslaand autoverkeer.
Ik denk dus dat je als fietser hier voorrang hebt, maar denk met jou dat het evengoed verstandig is om hier voorzichtig mee om te gaan. Auto's pakken soms toch hun voorrang, tegen de regels in.
Ik hoop je hiermee naar tevredenheid te hebben geantwoord.


A) Melder *

Hans (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Er gebeuren veel ongelukken met fietsers als gevolg van smartphone gebruik op de fiets. Onbegrijpelijk daarom het promoten van de Schwung app. (en daarmee het gebruik van de smartphone op de fiets) door de gemeente Breda. Hiermee span je toch het paard achter de wagen?
Erg storend dat een fietsersbond hieraan meewerkt. Zelf fiets ik heel veel in de stad en die verkeerslichten valt wel mee.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Hans,
dank voor je reactie.
Wij zijn zelf ook niet erg enthousiast over de Schwung-App. We zien het als een lapmiddel waarmee de fietser een beetje zoet gehouden wordt. Het levert geen wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de doorstroming van de Fietsers in Breda.
Ik begrijp dan ook niet precies wat je bedoelt met "dat de Fietsersbond hieraan meewerkt"?
Dat jouw beleving met betrekking tot de verkeerslichten wel meevalt is mooi meegenomen voor jou. Wij ervaren dat echter anders. Volgens ons kan de afstelling en de signalering van fietsers een stuk beter.


A) Melder *

Anoniem: Naam en e-mailadres bekend bij de redactie.

De bezorgers van Dark Store Flinck bij het kruispunt Allerheiligenweg/Valkeniersplein Breda veroorzaken verkeersonveilige situaties. Meerdere malen heb ik ze zien spookrijden vanaf de Prins Hendrikstraat.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

De bezorgdienst Flink pretendeert binnen minuten de boodschappen te bezorgen. Dit betekent, dat er snelheid gemaakt moet worden.

Dat is te merken. In de omgeving van het Valkeniersplein  ben je als fietser of wandelaar je leven niet zeker. De Dark Store is op de Fatimastraat 186.

Om waar te maken, wat zij beloven is haast geboden. Dit is niet in lijn met de verkeersveiligheid, welke de Gemeente Breda hoog in het vaandel heeft.

In de Gemeenteraad zijn vragen gesteld. Dit betrof:

  • de overlast, die wordt veroorzaakt door de flitsbezorgdiensten en of er maatregelen worden overwogen om deze te beperken.
  • het optreden tegen de niet correct geparkeerde fietsen van de bezorgdiensten.

Mogelijk wordt ingezien, dat we met deze bezorgdiensten een veelvoud aan Pizzakoeriers in huis halen, welke niet in de hand te houden waren.

Bijzonder was, dat ik vanochtend ook een Go-scooter ter zijde heb moeten zetten, die midden op het trottoir stond.

Het wordt steeds mooier in Breda, nu nog de e-steps dan is het feest compleet.


A) Melder*

Anoniem: Naam en e-mailadres bekend bij de redactie.

Goedemiddag,

Wij wonen in de Waterdonken te Breda en hebben voor de NBS basisschool in Teteringen gekozen voor de kinderen. Om daar te komen moeten we de Oosterhoutseweg oversteken ter hoogte van Bakkerij de Jong. Dit oversteek punt wordt druk bezocht door voetgangers en fietsers. Je kunt de weg eerst half oversteken maar op het tussenstuk kunnen 2 fietsers staan en is het al stilstaan om je voorband of achterspatscherm niet te verliezen. Ik heb al meermaals een capuchon moeten grijpen om een ongeluk bij de kinderen te voorkomen. Er is contact gezocht met de gemeente maar zij hebben op de verkeerde plaats een bord (pas op school) geplaatst. De plaatsing van het bord is na het oversteekpunt. Het verkeer is beide richtingen op erg druk met zowel auto’s als streekbussen.
Ik zou heel graag zo’n mooie opvallende fiets of iets soortgelijks willen zien bij dat oversteek punt.
Ik hoor graag bij wie ik hiervoor terecht kan of wat jullie eventueel nog als aanvullende informatie nodig hebben.

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda:

Ons contact met de gemeente leidde tot de volgende reactie op jouw vraag.

De problematiek om voor oversteekplaatsen meer aandacht te vragen is bekend.

Hiervoor bestaat het plan een bord te ontwerpen, dat aangeeft, dat automobilisten zowel als fietsers moeten uitkijken. Uitgangspunt is, dat de auto op dit soort wegen voorrang heeft.

We nemen aan, dat de reactie in lijn met jouw voorstel ligt.

We hopen, dat je hiermede naar genoegen bent geïnformeerd.

Tot nader toelichting zijn wij graag bereid.Reactieformulier:

 

Attentie: Bij publicatie op onze website (met toestemming) wordt je volledige naam en e-mailadres niet vermeld!