Fietsersbond Breda - Etten-Leur / E-mail: info@fietsersbondbreda.nl

Meldpunt:

- Heb je ook een onveilige situatie gezien? Stoor je je ook al enige tijd aan onhandige situaties voor fietsers? Denk je ook wel eens “dat had ik zelf heel anders opgelost”?

Meld ons dan de betreffende situatie via ons reactieformulier onderaan deze pagina of klik op de button << Naar het reactieformulier. Bij voorkeur met foto(’s) en een beschreven toelichting. Wij kunnen het dan bespreekbaar maken in ons overleg met de gemeente.

- Graag delen wij je bericht op onze website met de andere bezoekers van de website, maar dat alleen met je uitdrukkelijke toestemming. Geef je keuze aan in het onderstaande reactieformulier.

- Lees onderstaand de ontvangen berichten.

 


Natuurlijk doe je er goed aan om het zelf ook te melden via de BuitenBeter App die je misschien al op je mobiel hebt geïnstalleerd.

Voor meer informatie ga je naar de BuitenBeter website...

Je kunt je melding ook aanbrengen door te bellen met 14076. In beide gevallen komt je melding direct terecht bij de gemeente, daar waar men jouw situatie kan oplossen.

Evengoed zijn ook wij benieuwd naar je onveilige ervaringen binnen onze gemeente.


Berichten:

A) Melder *

Floor (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Kan er een oplossing komen voor het gevaarlijke gedeelte bij de Nassau school en het Amphia ziekenhuis in Breda. Scholieren die van het schoolplein rijden en auto's en fietsers van het parkeerterrein van het Amphia moeten kriskras door elkaar heen. Scholieren maken ook gebruik van het parkeerterrein om daar overheen te crossen dit als sluiproute, wat niet de bedoeling is.


B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Floor, 

dank voor uw reactie op onze website.
Ik vermoed dat de gevaarlijke situatie waar u op doelt pas recentelijk is ontstaan, als gevolg van de oplevering van het parkeerterrein van het Amphia.
Zodoende ben ik zelf nog niet op de hoogte van de risico's die deze situatie met zich meebrengt. Ik moet daar eerlijk gezegd zelf nog eens goed naar gaan kijken, hoe de situatie ter plaatse is.
Maar als het inderdaad een gevaarlijke situatie is zullen we daar snel melding van moeten maken bij de gemeente, de eindverantwoordelijke voor dergelijke situaties.
Indien het zo is dat een groot deel te wijten is aan het risicovol handelen van de scholieren, zou de school daar zelf ook op aangesproken moeten worden. Daarover kan ik nu ook geen uitspraak doen.
Ik beloof u echter hier over enige tijd op terug te komen, zodra we ter plaatse hebben kunnen kijken.


A) Melder *

Wim (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)
Vanuit de Baliëndijk volg ik het ( korte) fietspad tot aan de Kapittelweg, om deze over te steken.
Zowel de automobilist als ik als fietser hebben 'haaientanden, voorrang Kapittelweg. Weg vrij...
Heb ik nu voorrang met oversteken op de rechts afslaande auto ?
Of toch niet, breder dan 5 meter??
!! NEEM nooit risico, stop voor safety first.
In afwachting op reactie

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Wim,
het lijkt een beetje een twijfelachtige situatie, omdat er iets van 5 meter tussenruimte zit tussen de weg (voor auto's) en het fietspad.
Maar ondanks dat is het wel degelijk een situatie van recht doorgaand verkeer op dezelfde weg (de Baliëndijk), waarbij je als fietser rechtdoor gaat ten opzichte van het naar rechts afslaand autoverkeer.
Ik denk dus dat je als fietser hier voorrang hebt, maar denk met jou dat het evengoed verstandig is om hier voorzichtig mee om te gaan. Auto's pakken soms toch hun voorrang, tegen de regels in.
Ik hoop je hiermee naar tevredenheid te hebben geantwoord.


A) Melder *

Hans (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Er gebeuren veel ongelukken met fietsers als gevolg van smartphone gebruik op de fiets. Onbegrijpelijk daarom het promoten van de Schwung app. (en daarmee het gebruik van de smartphone op de fiets) door de gemeente Breda. Hiermee span je toch het paard achter de wagen?
Erg storend dat een fietsersbond hieraan meewerkt. Zelf fiets ik heel veel in de stad en die verkeerslichten valt wel mee.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

Beste Hans,
dank voor je reactie.
Wij zijn zelf ook niet erg enthousiast over de Schwung-App. We zien het als een lapmiddel waarmee de fietser een beetje zoet gehouden wordt. Het levert geen wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de doorstroming van de Fietsers in Breda.
Ik begrijp dan ook niet precies wat je bedoelt met "dat de Fietsersbond hieraan meewerkt"?
Dat jouw beleving met betrekking tot de verkeerslichten wel meevalt is mooi meegenomen voor jou. Wij ervaren dat echter anders. Volgens ons kan de afstelling en de signalering van fietsers een stuk beter.


A) Melder *

Anoniem: Naam en e-mailadres bekend bij de redactie.

De bezorgers van Dark Store Flinck bij het kruispunt Allerheiligenweg/Valkeniersplein Breda veroorzaken verkeersonveilige situaties. Meerdere malen heb ik ze zien spookrijden vanaf de Prins Hendrikstraat.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda *

De bezorgdienst Flink pretendeert binnen minuten de boodschappen te bezorgen. Dit betekent, dat er snelheid gemaakt moet worden.

Dat is te merken. In de omgeving van het Valkeniersplein  ben je als fietser of wandelaar je leven niet zeker. De Dark Store is op de Fatimastraat 186.

Om waar te maken, wat zij beloven is haast geboden. Dit is niet in lijn met de verkeersveiligheid, welke de Gemeente Breda hoog in het vaandel heeft.

In de Gemeenteraad zijn vragen gesteld. Dit betrof:

  • de overlast, die wordt veroorzaakt door de flitsbezorgdiensten en of er maatregelen worden overwogen om deze te beperken.
  • het optreden tegen de niet correct geparkeerde fietsen van de bezorgdiensten.

Mogelijk wordt ingezien, dat we met deze bezorgdiensten een veelvoud aan Pizzakoeriers in huis halen, welke niet in de hand te houden waren.

Bijzonder was, dat ik vanochtend ook een Go-scooter ter zijde heb moeten zetten, die midden op het trottoir stond.

Het wordt steeds mooier in Breda, nu nog de e-steps dan is het feest compleet.


A) Melder*

Anoniem: Naam en e-mailadres bekend bij de redactie.

Goedemiddag,

Wij wonen in de Waterdonken te Breda en hebben voor de NBS basisschool in Teteringen gekozen voor de kinderen. Om daar te komen moeten we de Oosterhoutseweg oversteken ter hoogte van Bakkerij de Jong. Dit oversteek punt wordt druk bezocht door voetgangers en fietsers. Je kunt de weg eerst half oversteken maar op het tussenstuk kunnen 2 fietsers staan en is het al stilstaan om je voorband of achterspatscherm niet te verliezen. Ik heb al meermaals een capuchon moeten grijpen om een ongeluk bij de kinderen te voorkomen. Er is contact gezocht met de gemeente maar zij hebben op de verkeerde plaats een bord (pas op school) geplaatst. De plaatsing van het bord is na het oversteekpunt. Het verkeer is beide richtingen op erg druk met zowel auto’s als streekbussen.
Ik zou heel graag zo’n mooie opvallende fiets of iets soortgelijks willen zien bij dat oversteek punt.
Ik hoor graag bij wie ik hiervoor terecht kan of wat jullie eventueel nog als aanvullende informatie nodig hebben.

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda:

Ons contact met de gemeente leidde tot de volgende reactie op jouw vraag.

De problematiek om voor oversteekplaatsen meer aandacht te vragen is bekend.

Hiervoor bestaat het plan een bord te ontwerpen, dat aangeeft, dat automobilisten zowel als fietsers moeten uitkijken. Uitgangspunt is, dat de auto op dit soort wegen voorrang heeft.

We nemen aan, dat de reactie in lijn met jouw voorstel ligt.

We hopen, dat je hiermede naar genoegen bent geïnformeerd.

Tot nader toelichting zijn wij graag bereid.


A) Melder*

Bas (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Beste mensen,

Nu het weer weer kouder gaat worden weten veel fietsers hoe gevaarlijk het is als er niet gestrooid wordt.
Bij ons in Teteringen hebben wij de basisschool De Mandt.
Op het fietspad wat daarnaast ligt wordt nooit aan gladheid bestrijding gedaan.
Het is het doorgaande fietspad van Breda naar Teteringen / Oosterhout.
Het probleem probeer ik al jaren aan te pakken, omdat de mensen van de gemeente met hun wagens al jaren op het kruispunt met de Burgemeester Verdaasdonkstraat stoppen en rechtsaf terug richting Breda gaan.
Als ze een paaltje verderop weghalen zijn ze al op dat stuk fietspad en dan de reactie: het ligt niet op de route.
Ik zie hier al jaren veel fietsers er onderuit gaan en dan baal ik goed als ehbo-er, dat de gemeente Breda zo nonchalant ermee omgaat.
Ik ben nu weer reeds vanaf oktober bezig om in contact te komen met de betreffende wethouder, maar dat is na weken van bellen nog steeds niet gelukt.
Misschien dat jullie als Fietsersbond een oplossing hebben.
Ze willen de ziekenhuizen ontlasten, maar een aantal honderd meter meer strooien is te veel.

Groet, Bas.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda:

Beste Bas,

Ons contact met de gemeente leidde tot de volgende reactie op jouw vraag.

Er is binnen het beleid gladheidbestrijding afgesproken dat wij ons conformeren aan de richtlijnen gladheidbestrijding CROW, waarbij een rechter toetst of er wordt voldaan aan een goede gladheidbestrijding. Gladheidbestrijding is geen kwaliteit maar een inspanningsverplichting, waar we aan moeten voldoen. De strooiroutes worden ook elk jaar vastgesteld door de raad.

Binnen deze richtlijnen worden de wegcriteria aangegeven, die opgenomen moeten worden binnen een goed gladheidbestrijdingsplan.

Hieronder vallen b.v. de hoofdfietspaden, echter woonstraten worden hier niet in opgenomen.

Het is ook niet altijd zo dat alles wordt gestrooid wat de burger logisch acht, soms moet er een stukje worden omgereden om op een gestrooide weg de weg te kunnen vervolgen.

Vanaf de burgemeester Verdaasdonkstraat is het fietspad voor de Mandt nu wel opgenomen binnen de strooiroute, maar sluit niet aan tot de Oosterhoutseweg.

Het fietspad gaat namelijk over in een woonstraat (Espenakker) die wel betiteld wordt als fietsstraat, maar niet is ingericht als doorgaand fietspad, hier moet men dan zijn weg vervolgen, door een doorsteek naar de Hoolstraat ( deze wordt wel gestrooid) waarna men door een knik links en rechtsaf zijn weg moet vervolgen door een woonstraat (Poststraat) om op de Oosterhoutseweg te komen. Wij zien dit dus niet als een doorgaand fietspad, die valt onder de normen die opgenomen zijn als hoofdfietspad (voordat de uitbreiding er was werd het ook nooit gestrooid)

Bijkomend is ook dat er zich meer van deze situaties voordoen binnen Breda, denk aan de Haagse Beemden, hier worden de fietspaden gezien als 'ontsluitend fietspad' om zijn weg te vervolgen op een gestrooid fietspad en worden de woonstraten ook niet meegenomen.

Het geeft dus ook een privilege werking, mocht je het op een ander situatie wel toepassen.

Hier geldt hetzelfde, dat de burger zich ook moet aanpassen aan de weersomstandigheden, en zich hierop kan voorbereiden.

We hopen, dat je hiermede naar genoegen bent geïnformeerd.

Ten overvloede kunnen we je verwijzen naar de “kaart met strooiroutes” op de website https://www.breda.nl/gladheid.

Momenteel is deze niet beschikbaar, maar mogelijk zie je binnenkort de aangepaste strooiroutes opgenomen. Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid.


Melder *
Ruud (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Hier weer een fraai voorbeeld van hoe Breda problemen oplost: Door de storm van afgelopen donderdag is er aan de Stationslaan een tak van een boom laag komen te hangen (zie de bijgevoegde foto's). Deze hangt nu zo laag boven het fietspad dat fietsers er niet onderdoor kunnen fietsen. Wat is de oplossing die hier gekozen is? Simpel, je zet aan 2 kanten van het fietspad hekken neer waarmee het fietspad wordt afgesloten. Fietsers: zoek het maar uit! Daarmee worden fietsers gedwongen om 2x over te steken over de drukke Stationslaan, en dat ook nog over een stuk wat aan de overkant helemaal geen fietspad heeft, vanwege de bouwwerkzaamheden die daar al 2 jaar bezig zijn. Via een melding aan BuitenBeter heb ik de suggestie gedaan om een boomchirurg te laten komen, die in een half uurtje de tak kan afzagen en het probleem oplossen. Maar nee, Breda zet er liever een paar hekken neer en laat die doodleuk zeker 4 dagen staan. Probleem niet opgelost, en veel extra onveiligheid gecreëerd.
Overigens hebben geïrriteerde fietsers inmiddels zelf de hekken al opzij gezet. Met wat slalommen kan je er ook langs fietsen.

 


Reactieformulier:

 

Attentie: Bij publicatie op onze website (met toestemming) wordt je volledige naam en e-mailadres niet vermeld!