* Holtroplaan en het diagonale fietspad bij de kruising Holtroplaan/Slotlaan/Europaweg/Paterserf.

 

Beste leden van de Fietsersbond Afd.: Oosterhout

Velen van u hebben wellicht het artikel van verleden week (16 februari 2024) in BN De Stem gelezen over ons voorstel tot het fatsoenlijk oversteken van de kruising Holtroplaan/Slotlaan/Europaweg/Paterserf door het instellen van een diagonaal fietspad. We hebben er al eerder over geschreven, ook in Weekblad Oosterhout. 

Het is toch vreemd dat bij het aansluiten van wegen er niet aan een kruising gedacht wordt! Stond niet in de opdracht antwoorde het verkeersbureau dat de planning maakte. 

Dat zal wel, maar waar komt dat nu door? Dat komt omdat de gemeente zat te vissen naar geld van de provincie. Als je iets een snelfietspad noemt, dan kan je een zak geld krijgen van de provincie. Dat was natuurlijk een slim maar onzinnig plan, want waarom moet de route over de Holtroplaan ineens een snelfietspad worden? Dat was het al, alleen lag het er wat slordig bij en dat mocht weleens opgeknapt worden. De oplossing werd dus snelfietspad, dat is altijd een tweerichtingen fietspad, en we gaan achter de zak met geld aan. Gelukkig trapte de provincie daar niet in, maar het fietspad met verder ontwerp bleef. Alleen vergat men de kruising. Dat komt straks als het uitbreidingsplan Wilhelminakanaal Zuid uitgevoerd gaat worden, zegt de wethouder. Dat kan, maar zal nog heel lang duren schat ik zo in. Veel van onze  leden zullen dat misschien niet meemaken, denk ik.  De gemeenteraad heeft alles goedgekeurd, maar ik betwijfel of er ook iemand van de Raad weleens naar die kruising is komen kijken?

 

Maar we zitten er wel mee. Dus kwamen we met het plan voor een diagonaal fietspad. 

Zo zit de zaak dus in elkaar en nu weet u het. Vertel het verder aan uw vrienden en kennissen, misschien sijpelt het door naar de gemeenteraad.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan ter HAAR

Secretaris.


* U ziet de Fietsersbond heeft het voorstel al bijna een jaar eerder gedaan. Lees onderstaand verder... (8 februari 2023)

 

Al verschillende keren heeft de Fietsersbond afdeling Oosterhout m.b.t. de herinrichting Holtroplaan zich uitgesproken over het ontbreken van een goede oversteek van de fietsers bij de kruising Holtroplaan/Slotlaan/Europalaan/Paterserf. De Fietsersbond afdeling stelt dat de gemeente met de huidige geplande gang van zaken het spookfietsen aan de westkant van de oprit naar de brug en de Slotlaan faciliteert. Daar zou de gemeente iets aan moeten doen. Momenteel wordt dit afgedaan met het argument dat er een ruime wachtstrook/opstelstrook bij de stoplichten aan de zuidkant komt bij de ontmoeting van Paterserf-komende fietsers en de fietsers op de Holtroplaan, maar dat is echt onzin. Er komen geheid ongewilde maar slecht te vermijden conflicten met wachtende fietsers voor de oversteek van west naar oost en overstekende fietsers van noord naar zuid.

Is hiervoor een oplossing? Ja, die is er! Maak op het kruispunt een diagonaal fietspad van zuidwest naar noordoost. Verbreedt de toegangen naar de betrokken fietspaden en de drukte is opgelost en vooral ook het gevaarlijke spookfietsen dat ongelukken geeft.

Ja maar, zal de verkeerskundige zeggen, “dit kan niet of dit mag niet”, maar volgens ons staat dit nergens omschreven. Het is gevaarlijk is het te verwachte antwoord!

Niet waar, want alle andere verkeerslichten staan dan op rood en automobilisten moeten wachten als de fietsers oversteken. Probleem opgelost.

Laten we het doen. Oosterhout trendsettend op fietsgebied. Dit is veel leuker en origineler dan “alles voor de auto”! Oosterhout komt positief in het nieuws en het diagonale fietspad wordt neergezet als het Oosterhoutse-ontwerp. Wat wil je nog meer als gratis publiciteit en promotie voor onze gemeente?

Daar we tegenspraak verwachten van onze verkeerskundigen kunnen we u mededelen dat zo’n manier van fietsen reeds gebruikelijk is, hoewel niet legaal, bij het in Oosterhout bekende verkeersknooppunt Trommelen en dat werkt prima.

Dus Oosterhout, doe iets en zet uzelf op de kaart! We hebben nog een jaar extra tijd gekregen om het plan goed uit te werken.

8 februari 2023

Jan ter HAAR

Secretaris

Fietsersbond Afd.: Oosterhout