Fietsinfrastructuurplan gemeente Drimmelen...

 

In 2018 heeft de gemeente Drimmelen het beleidsplan Verkeer en Vervoer vastgesteld.

Een van de voortvloeisels uit dit plan is een diepgaande studie aangaande de kwaliteit van het fietsnetwerk.

Dit heeft geresulteerd in het rapport “ Fietsinfrastructuurplan gemeente Drimmelen “.

Onderdelen uit dit plan : o.a. het “ Actieplan Fiets “ en  “ Verkenning Snelfietsroutes Made “ .

Het “ Actieplan Fiets “ is nu via een nota van B&W op weg naar behandeling door de gemeenteraad.

Enkele doelstellingen:

- De realisatie van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk;

- Extra aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving;

- Onderzoek naar kwaliteitsverbetering van fietspaden;

Uivoeringsbudget voor 2023: € 100.000.

Belangrijk punt in het plan: de fietsverbinding Breda / Terheijden Nieuwe Bredase Baan / Bredaseweg (brug).

Ter hoogte van industrieterrein “ ’T Spijck “ is het oversteken vanaf Breda ri. kern Terheijden een heikel punt.

Nieuw voorstel: ook in het kader van snelfietsverbindingen : langs de NW-zijde van de N285 vanaf de Schimmelseweg 

(Fiets/voetgangers viaduct) een fietspad ( met afslagen) maken tot aan de afslag Bredaseweg/Nieuwe Bredase Baan.