Fietsnetwerk Brabant onder de loep...

Provincie Brabant heeft grote ambities om fietsverkeer veiliger en comfortabeler te maken. Dit zijn namelijk voorwaarden om het gebruik van de fiets te stimuleren en autogebruik terug te dringen, met name voor de korte afstanden. Teveel  autoverkeersbewegingen worden gemaakt voor een afstand tot 5 km! De ambitie wordt op de volgende manier omschreven: Het hoofdfietsnetwerk is het fietsnetwerk dat Brabant op regionale schaal met elkaar verbindt. Door te investeren in de kwaliteit van dit netwerk maken samenwerkende provincie, regio en gemeentes de schaalsprong FIETS mogelijk. Het hoofdfietsnetwerk verbindt alle werk- en woonlocaties (vanaf 1500 inwoners) met elkaar en met alle scholen voortgezet onderwijs, ziekenhuizen en treinstations”.

De provincie heeft voorwerk gedaan en het was 18 januari de beurt aan de Fietsersbond afdelingen van West-Brabant de ingetekende kaarten te beoordelen en waar nodig aan te vullen. Dit invullen werd gedaan onder begeleiding van vertegenwoordiging uit de landelijke en provinciale organisatie van de Fietsersbond. De ruwe versie was namelijk een product van de computer en de fine tuning was nu aan de orde. Voor Drimmelen betekende dit dat Drimmelen dorp nog ingetekend diende te worden. Vanwege het feit dat er geen 1500inwoners zijn was dit handwerk!

 

De noodzaak van betere fietsinfra ligt op het aspect veiligheid. De ongevallen cijfers over 2023 tonen een grote toename van fatale ongelukken. Gemiddeld bijna 1 dodelijk slachtoffer per dag en over ernstig letsel maar niet te spreken. Fietsersbond afdeling Drimmelen werkt  graag mee aan verbeteringen en roept op tot lidmaatschap van de organisatie. Bestuursleden kunnen we ook gebruiken.

 

Sjaak van schie

Fietsersbond afdeling Drimmelen