* Kijk naar de vergadering van de raad op 13 maart. Klik hier

 

Nieuwe wijk 'De Hoge Haansberg'...

Op 13 maart werd er in de gemeenteraad een besluit genomen over de Hoge Haansberg.
Dat is een wijk waar 1.300 nieuwe woningen worden gebouwd.
Het verkeer op de Hoevenseweg, tussen de Kattestraat en de N640, neemt toe met ca 12.300 voertuigen.
Voor het verkeer is men uitgegaan van het STOMP principe.
Dat wil zeggen dat men de wijk wil opzetten vanuit:
Stappen, Trappen (fiets), Openbaar vervoer, Maas (deelmobiliteit) en daarna Personenauto's.

Tevens krijgt deelmobiliteit, zoals deelauto's en deelfietsen, een grote rol.
De auto krijgt minder de ruimte en aan andere vormen van vervoer geeft men de voorkeur en worden deze dan ook belangrijker gemaakt.

Om dit te laten slagen is het nodig een goede infrastructuur aan te leggen voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. 

Het aanpassen van de rotonde Concordialaan is zeer wenselijk, want meer verkeer toevoegen betekent meer risico op ongevallen en meer onveilige situaties voor fietsers.

Gedacht wordt ook aan het aanleggen van vrijliggende fietspaden op de rotonde Hoevenseweg/Concordialaan.. 

Wij verwijzen tevens naar:
- De raad luistert op 27 februari.... klik hier...

- Vergadering raad hieromtrent was op 13 maart...