Veiligheid op rotonde Concordialaan en Hoevenseweg niet ideaal voor langzaam verkeer...

 

Op 18 november 2022 heeft er een stukje in BN De Stem gestaan dat er iets moet gebeuren aan  deze rotonde.
Burgerlid Claartje Bierkens (CDA) bracht het onderwerp vorige maand onder de aandacht van de gemeente.
Aanleiding was een aanrijding van een fietser door een automobilist.
 
De reden voor de aanpassing is de aanleg van een nieuwe wijk Haansberg.
Hierdoor zal er een toename zijn van het verkeer op deze rotonde.

Vanuit de Fietsersbond kijken wij ook specifiek naar de fietsers.

Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van de gemeente.
Aanleiding hiervoor was een aanrijding van een fietser door een automobilist.
Navraag bij de politie leerde dat zij in het afgelopen jaar zes incidenten op deze rotonde registreerde.
Waarvan er zich vijf voordeden in de afgelopen vier maanden. In alle gevallen was er sprake van licht letsel.
Drie slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, waarvan er een een nachtje moest blijven.

De Gemeente heeft laten weten dat de situatie voor fietsers, bromfietsers en scooters op de rotonde niet ideaal is.
Ze rijden op een rode strook maar die maakt onderdeel uit van deze rotonde.
Op een rotonde die zoveel verkeer verwerkt hoort de fietser op een apart fietspad langs de rotonde te rijden.

Bij het maken van een plan voor een nieuwe wijk, hoort daar onlosmakelijk de aan- en afvoer van alle verkeer onderdeel van te zijn.
Niet alleen binnen het plan maar ook in de richting van het plan. Dit om het nieuwe plan goed te kunnen bereiken en te verlaten.
Met de aankoop van gronden zou hier dan rekening mee gehouden kunnen worden. Anders moet je het achteraf gaan herstellen.


Vanuit de Fietsersbond wijzen we op de situatie op het NS station.
De NS wil het oversteken, van Leur naar Etten en andersom, van het station met fietsen verbieden of niet meer toestaan.
Een oplossing hierbij is dat de fietsers dan deze rotonde gaan gebruiken. Waardoor het nog drukker zal gaan worden.
Reden te meer om tijdig aan een oplossing te denken.

Beter vooraf goed geregeld dan achteraf proberen een en ander op te lossen.


Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kan hiervoor het contactformulier worden gebruikt.

Henk Koenraads
Kees Mensen