Poll: Iedereen op de fiets moet verplicht een helm dragen.

Nieuws » F.B. Regio » F.B. Oosterhout

Nieuwsflitsen:

- Brief van de Fietsersbond Oosterhout m.b.t. de inspraaksessie van de gemeenteraad, betreffende het 'onderwerp Omgevingsvisie' op 14 september 2021. Lees de brief.

- Lees ook deel 2 van deze brief, klik hier....

- Misleidende brief over samenwerking met de Fietsersbond in omloop over buurtstalling. Lees meer

- Van voetpad naar fietspad. Aanpassing van een deel van de Warandelaan in Oosterhout.Lees meer


Klavertje Vier!

- Ga naar de beschrijving van de 4 routes, klik hier...

- Ga naar de kaart van de 4 routes, Klik hier...


De N629 beter bekend als de weg tussen Oosterhout en Dongen met de namen Ekelstraat en Heistraat wordt door de provincie op de schop genomen. Het werk  zal in 2 fasen uitgevoerd worden en beginnen in de loop van 2019. Fase 1 is klaar. Fase 2 zal nog wel enige tijd (=jaren) op zich laten wachten vanwege lopende beroepsprocedures. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de plannen iets gewijzigd m.n. bij het eerste stuk aan de Noordzijde over het Wilhelminakanaal. De voorzitter van de FB-Afdeling Oosterhout heeft goede gesprekken met de provincie- vertegenwoordigers om het fietspad zo goed en comfortabel mogelijk te laten lopen.

Fase 2:

* Zienswijze N629 Fietspad
* Zienswijze N629 Alternatief 3

De regie over het project wordt gevoerd door de gemeente Oosterhout en zij heeft de ontvangst van onze brieven bevestigd. Wij zullen het project nauwlettend blijven volgen, zie: www.brabant.nl/N629


Huidige actiepunten:

 

* De bromtolrotonde is klaar en in gebruik genomen. De aannemer is alleen nog bezig met het fatsoeneren van de aangerichte "schade" ontstaan door de wegverplaatsingen.

De fietstunnel is prima: ruim, zichtbaar en overzichtelijk...

 

 

* Project Hooipolder - verbreding A27.

-De gemeente Oosterhout is om en heeft toegezegd met RWS te gaan overleggen voor een fietsverbinding langs de Statendamweg naar Geertruidenberg. Zie ook de brief van 16 juni 2020 aan de leden van de gemeenteraad van Oosterhout en Geertruidenberg. Klik hier  

Echter in BN de Stem van 6 oktober staat dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar 5 varianten t.w. langs de Statendamweg. Dit langs de Statendamweg met een knip langs de Donge.     2 varianten door de Oranjepolder via de Visserweg en één via de Oude Veerseweg. We zijn zeer argwanend m.b.t. die 3 laatste varianten! We blijven alert! *Ondertussen is er een online vergadering geweest met Accent adviseurs, het verkeersbureau dat de gemeente en belanghebbenden adviseert. Wij hebben de volgende brief naar Accent adviseurs gemaild om onze zorgen over de gang van zaken uit te spreken. Lees hier de brief.

 

*Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk (als onderdeel van de snelfietsroute Tilburg- Dongen-Oosterhout-Breda-Etten Leur.)

 

* Snelfietspaden: Tilburg-Oosterhout-Breda en Tilburg-Dongen-Oosterhout-.Breda- Etten.Leur en O'hout naar NS Station Breda.

 

* Toegang van N629 naar Everdenberg en 2 richtingen fietspad langs N629 naar.Dongen.

- Zie ook de brief die geschreven is n.a.v. de plannen voor een Westelijke Rondweg om Oosterhout. Het heeft niet direct met de fiets te maken, maar indirect wel degelijk, hetgeen blijkt uit eerder gevoerde acties. Lees hier de brief...


Wat doet Oosterhout ook?

1. Herinrichting Holtroplaan. Op 27 januari 2021 hebben we bijgevoegd bericht in Weekblad Oosterhout geplaatst. In dit bericht vindt u ook de brief die wij aan de betrokken projectleider hebben gestuurd. U leest dat wij niet tevreden zijn met het eventueel uit te voeren plan van de gemeente.  Klik hier voor het bericht.

2. Herinrichting Vijf Eikenweg. Lees hier meer over bij 1-2-3

En verder...

- Bij Praxis: is de bereikbaarheid nog steeds onduidelijk en slecht geregeld voor de fietser.
- Project Zwaaikom: - Fietsbrug: De fietsbrug als onderwerp leeft nog steeds, maar deze zittingsperiode van het College zal er niets meer van komen. Echter, er is regelmatig correspondentie tussen de belangengroepen en de gemeenteraad. Dat is goed.
- Klavertje 4: Fietsroutes rondom Oosterhout in samenwerking met het Toeristisch Fonds van de Gemeente. Uitgave via het V.V.V. is gestopt. Voor de afbeeldingen: Klik hier... Voor de tekst: lees hier meer. (Printen van afbeelding en tekst toegestaan! )

 

Onderwerpen:

- U vindt de presentatie in PDF format met betrekking tot de Pedelec discussie die momenteel binnen de Fietsersbond in het algemeen gaande is. Klik hier...

 

Jaarlijkse fietsronde 2019:

Na enige malen uitstel is dan toch op 27 september 2019 de jaarlijkse fietsronde gereden met de nieuwe wethouder van verkeer Clemens Piena, tezamen met de verkeersambtenaar Bas van der Burgt. Lees meer...

 

Jaaroverzicht van 2020:

- Ook dit jaar wil het bestuur van de Fietsersbond afd. Oosterhout de leden en alle andere geïnteresseerden weer informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar 2020....Klik hier...

- De jaarlijkse fietsverlichtingsactie in november 2020 is niet doorgegaan vanwege de Coronamaatregelen. We hopen dat het in 2021 weer allemaal gewoon zal zijn.

 

Fietsersbond Oosterhout contactformulier:


Fietsersbond afdeling Oosterhout:

Secretaris: Jan ter Haar
Burg. Van Oerslaan 13
4904LK - Oosterhout