Poll: Hoeveel km fiets je doorgaans per jaar?

Nieuws » * F.B. Etten-Leur » De Markt Etten Leur verdient beter

De Markt Etten Leur verdient beter...

 

De plaatselijke politieke partij 'Algemeen Plaatselijk Belang' wil het plan uitwerken om het gedeelte van de Markt tussen de Dreef en de Oude Bredase weg autoluw te maken.

Tot 11:00 uur wordt gelegenheid geboden om te laden en lossen, na dit tijdstip, is het plan om alle autoverkeer op dit gedeelte te weren. Op deze wijze komt er meer ruimte voor het langzaam verkeer, zoals fietsers.

 

Het idee erachter is dat de markt tot een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt omgetoverd. Minder blik, meer groen.

Raadslid Erik Hommel geeft aan dat het gebied meer de huiskamer van Etten Leur moet worden.

Een en ander zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Met name de aansluiting van de fietspaden op het gedeelte van de Markt voor het oude gemeentehuis en verder richting Raadhuisplein

 

U kunt direct bij het APB reageren op dit plan.

De fractie van het APB hoopt op vele reacties, zodat ze een goed onderbouwd initiatiefvoorstel kunnen voorleggen aan het college en uiteindelijk aan de gemeenteraad.

Stuur uw reactie aan: bestuurapb.ettenleur@gmail.com

 

Naast uw reacties direct aan het APB kunt u via onderstaande poll tevens aangeven of u het plan aantrekkelijk vindt.

De uitslag van de poll zal met APB worden gedeeld.


De Poll

* De Stelling: het gedeelte van de Markt tussen de Dreef en de Oude Bredase weg autoluw maken.

Een aantrekkelijk plan?