* Wethouder Daan Quaars fietst met de Fietsersbond langs knelpunten...

Op uitnodiging van voorzitter Ruud Janssens van de Bredase Fietsersbond heeft wethouder Daan Quaars gisteren op de fiets een route door de stad afgelegd. De Fietsersbond heeft dat al vaker gedaan met de voorgangers van Quaars. Ook Martijn Geervliet, fietsambtenaar van de gemeente Breda en onze bestuursleden Piet, Marieke en Otto fietsten mee.

Onderweg kwam een ploeg van BredaNu langs om te filmen en werden de wethouder en Ruud geïnterviewd. (Bekijk hier het interview op BredaNu.nl Klik hier...  )  

* De tekst gaat onder de afbeelding door...

De laatste keer ging de route in westelijke richting. Deze keer voerde de fietstocht vanaf het stadskantoor over de Binnensingel naar de zuidelijke wijken Boeimeer, Ginneken en Zandberg.

Op de Binnensingel werd halt gehouden ter hoogte van de watertoren. Hier komt een fietsbrug over de singel. De Fietsersbond is blij met deze nieuwe verbinding, maar vroeg aandacht voor een gewenste verbinding over het dak van de Chasségarage in de richting van de Oude Vest – Molenstraat.

Een volgende stop was op de Julianalaan-Boeimeersingel ter hoogte van de Markbrug waar ideeën werden besproken om de oversteekbaarheid van deze drukke autoroute te verbeteren. Daarna ging het door Boeimeer en het fietserstunneltje onder de Graaf Engelbertlaan naar de Ginnekenmarkt waar de Fietsersbond zeer bezorgd is over de veiligheid ter plaatse. Sinds Corona is één van de drie straten om het marktje in gebruik als terrasuitbreiding. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en andere passanten, zoals minder validen, onder meer ook omdat de bevoorrading nu geen gebruik meer kan maken van de afgesloten rijbaan en daarvoor dagelijks de trottoirs en fietsstroken langs Ginnekenweg en Raadhuisstraat gebruikt worden. De gewraakte terrasontheffing loopt nog door tot november.

Op de hoek van de Viandenlaan-Dillenburgstraat werd bekeken of daar verbetering mogelijk is, om de kwetsbare verkeersdeelnemers (waaronder scholieren) de kruising veiliger te laten passeren. Op het Oranjeplein (Marga Mincoplein) was de vraag waarom de uitvoering van dat plan zo lang op zich laat wachten. Het antwoord was dat dit onder meer een gevolg is van de samenhang met werken elders in de stad.

Onderweg konden met de wethouder en ambtelijke ondersteuning nog meer zaken besproken worden, zoals het komende actieplan Fiets en de uitvoering van de plannen voor de Oude Vest-Vlaszak. Terug in de binnenstad werd er afgesloten met de constatering dat deze manier van ideeën en toekomstdromen uitwisselen zeker nuttig is. En nodig ook, want er is nog veel werk nodig om van Breda een echt veilige fietsstad te maken. Volgende keer gaan we in oostelijke of noordelijke richting....