Poll: Iedereen op de fiets moet verplicht een helm dragen.

Nieuws » F.B. Regio » F.B. Drimmelen

Het laatste nieuws:

Fietsoversteekplaats Bredaseweg nabij industrieterrein ’T Spijck

Ondanks allerhande aanpassingen blijkt deze oversteekplaats voor de fietsers nog steeds gevaarlijk.

De gemeente Drimmelen is voornemens alhier de voorrang van de fietsers op te heffen ondanks dat de oversteekplaats in de bebouwde kom ligt. 

De gemeente heeft ons advies gevraagd en in het belang van de fietsers hebben wij er mee ingestemd om de voorrang van de fietsers op te heffen.

We hebben echter een voorstel gedaan om de fietsoversteek aldaar totaal te veranderen namenlijk vanaf de brug , net voor de Bredaseweg , een fietspad aan te leggen tussen de kunstwerken tot aan de stoplichten.

Fietsoversteek integreren in de bestaande stoplichten ( kan worden meegenomen in de renovatie van de N285 ). Vanaf de stoplichten naast de rechterzijde van de Bredaseweg langs het industrieterrein ’T Spijck een fietspad aan te leggen tot de huidige fietsoversteek.


* E-Bike trainingsdag.

Gedurende ruim een jaar was het door Covid niet mogelijk om een E-Bike-trainingsdag te organiseren.

Maar nu het met de nodige maatregelen weer mag gaan de gemeente, onze FB-afdeling en ouderenorganisaties weer een “ Elektrische fietsinformatiemiddag “ in het komende najaar organiseren.


* Fietsinfrastructuurplan gemeente Drimmelen.

De gemeente heeft ons gevraagd het concept-fietsinfrastructuurplan voor de gemeente Drimmelen te bekijken.

Dat hebben we gedaan en constructieve op-en aanmerkingen / aanvullingen gegeven.


* Gebiedsvisie Biesbosch.

De organisatie “Nationaal park de Biesbosch” is ten einde.

Daarvoor in de plaats is een project opgestart.

Vooralsnog een samenwerking met de gemeenten Dordrecht, Altena, Drimmelen en Staatsbosbeheer.

Onze afdeling Drimmelen is benaderd om samen met de afdeling Drechtsteden te participeren in dit project.

Eigenlijk zouden Moerdijk en Geertruidenberg ook hierbij moeten worden betrokken.

Deze gemeenten hebben echter geen afdeling van de Fietsersbond.

We denken al geruime tijd om het gebied van onze afdeling uit te breiden met Moerdijk en Geertruidenberg.

Met de reeds aangeboden hulp van de Fietsersbond Drechtsteden en de landelijke Fietsersbond gaan we er aan werken of zulks is te realiseren.


* Fietspad Drimmelen - Lage Zwaluwe (Beverpad)  Lees meer


* Onderhouds/renovatieproject N 285 Lees meer


* Over ons:

De afdeling Drimmelen, opgericht in juni 2012, maakt deel uit van de landelijke Fietsersbond met ruim 35.000 leden.

Het dagelijks bestuur van onze afdeling Drimmelen bestaat uit:

*Sjaak van Schie: 0162-686052 / 06-43720976

*Martin v.d. Zalm: 0162-682921 / 06-22959801 - Wijngaardstraat 1, 4921 ZK Made.

Onze missie is het behartigen van de belangen van alle fietsers die op pad zijn voor bijvoorbeeld recreatie, schoolgaand of woon/werk/boodschappenverkeer.

Belangrijke doelstellingen zijn de veiligheid en het welzijn van de fietsers met een duidelijk oog op goede overeenstemming met andere weggebruikers.
Dit doen we o.a. door het ontwikkelen van en het deelnemen aan acties alsmede overleg met allerhande instanties/instellingen, waaronder de gemeente Drimmelen, de afdelingen van de Fietsersbond in de naburige gemeenten en afvaardigingen van verenigingen in de gemeente Drimmelen.

Wij participeren in de voorbereidingen betreffende de aanleg, reconstructie alsmede het onderhoud van fietspaden/routes en geven voorlichting over b.v. fietsverlichting en het omgaan met de E-bike.
Natuurlijk doen we dat niet solo maar worden prima ondersteund door de professionele /ervaren kennis van de landelijke Fietsersbond.

De landelijke Fietsersbond is zeer actief op items als de kwaliteit van fietsmerken, routeplanning, meldpunt voor klachten, duurzaamheid, landelijke / internationale fietsroutes, veiligheid, nieuwe producten/ trends, allemaal om het de fietsers beter te maken !

 

Met vriendelijke groet.
De afdeling Drimmelen
van de Fietsersbond.

S.van Schie - voorzitter (ad interim)

 

M.v.d.Zalm - secretaris / penningmeester

Fietsersbond afd. Drimmelen
Martin van der Zalm
0162-682921 / 06 22959801


* Neem contact met ons op: