Vragen bij het Fietsevenement...

 


* Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten...

Deel 1: start fietsroute vanuit Breda

Deel 2: vervolg fietsroute vanuit Breda -> Start Etten-Leur

Deel 3: Vervolg fietsroute vanuit Etten-Leur

Deel 4: vervolg fietsroute vanuit Etten-Leur -> Breda


Vragen bij de fietsroutes:

 

Vragen /opmerkingen bij de route.

De vragen 1 t/m 7 starten vanuit Breda. De vragen 8 t/m 11 starten vanuit Etten-Leur.


Vanuit Breda...

Vraag 1: Ulvenhoutselaan  Tussen Ulvenhout en de eerste rotonde in Breda ligt het fietspad iets verhoogd aan weerszijden van de drukke Ulvenhoutselaan. De verhoging bestaat een schuin betonnen randje dat gevaarlijk kan zijn bij het op- en afrijden (oversteek Bieberglaan b.v.). Soms vallen de fietsers door het randje bij voorbeeld als ze moeten uitwijken voor werkbusjes die langs dit deel van de druk bereden autoweg helaas vaak op het fietspad geparkeerd worden.

* Vraag bij 1: heb je ideeën hoe het hier veiliger kan?

 

Vraag 2: Raadhuisstraat/Ginnekenmarkt. De Fietsersbond heeft herhaaldelijk bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het verlengd gedogen van het zgn. Coronaterras óp de rijbaan tussen de cafés Moeke en Boerke. Tijdens het beschrijven van deze route in maart was dit wegdeel gelukkig nog vrij van tafels en stoelen. Helaas blokkeren de parasols van de caféterrassen nu nog steeds het gebruik van de rijbaan voor de bevoorrading van de Horeca. Veel leveranciers parkeren daarom op de trottoirs en fietsstroken van de nabijgelegen Raadhuisstraat met alle gevaar voor passerende wandelaars en fietsers.

* Vraag bij 2: ben je het eens met de opstelling van de Fietsersbond dat de rijbaan op het marktje vrij moet blijven en ook zonder parasols vlakbij of zelfs boven de rijbaan of heb je hier een andere mening over?

 

Vraag 3: Links ligt een smalle ‘verkeersdruppel’ waardoor je de drukke Julianalaan/ Boeimeersingel met een beetje geluk in twee keer kunt oversteken. De Boeimeersingel is een zeer druk bereden, smalle hoofdverkeersroute in Breda. Door de gevaarlijke oversteek naar de binnensingel blijven veel fietsers toch op de buitensingel rijden.

* Vraag bij 3:  heb je ideeën hoe de oversteek veiliger gemaakt kan worden?

Opmerking:

Aan het eind van de Marksingel ga je rechtsaf de Markendaalseweg op. Op het oude kazerneterrein aan de overkant sluit vanaf 2025 de Nieuwe Mark aan op de singel. Het militair terrein wordt dan als park ingericht. De Fietsersbond dringt er al jaren op aan bij de gemeente om dan door het park vanaf het eind van de Marksingel een nieuwe fietsroute aan te leggen langs de Witte Huisjes, die aansluiting geeft op de Gasthuisvelden en Sluissingel. Daarmee vullen we een ontbrekende schakel in van de fietsvriendelijke binnensingels. De fietsers kunnen dan de gevaarlijke Fellenoordstraat en Buitensingels vermijden.

 

Vraag 4: Na het oversteken van de Tuinzigtlaan kom je op een volgend deel van de Haagweg. Een gedeelte met weinig zijstraten en een ruim profiel. Op deze 30km-weg wordt vaak (zeer) hard gereden door de passerende automobilisten. In afwachting van de beloofde herinrichting – die al jaren in de pijplijn zit – heeft de gemeente een aantal bakken met boompjes langs de weg gezet.

* Vraag bij 4: vind je dit een goede oplossing of heb je betere ideeën in afwachting van de definitieve aanpak?

 

Vraag 5: Op de kruising met de Moerdijkse Postbaan sluit de Sprundelsebaan aan op de Hilsebaan. Dit is tevens de gemeentegrens. Vroeger waren deze straten onderdeel van en druk bereden sluiproute tussen Etten-Leur en Breda. De gemeente Etten-Leur heeft toen een vrijliggend fietspad in twee richtingen gerealiseerd. Breda heeft daar niet voor gekozen. Gelukkig is er veel minder sluipverkeer.

* Vraag bij 5: hoe heb je de route over de Sprundelsebaan ervaren? Was het goed te fietsen of vind je dat Breda zich ook moet inspannen om op dit traject een fietspad te realiseren?

 

Vraag 6: bij de rotonde Rijsbergseweg, Sprundelsebaan. Je hoeft deze rotonde niet over te steken, maar stel dat je dat zou willen, verwacht je hier dan voorrang te hebben op het autoverkeer?

*Vraag bij 6: Welke verbetering stel je hier voor in verband met de veiligheid?

 

Vraag 7: bij de grote rotonde Couperuslaan, Vlaamse Schuur, Stijn Streuvelslaan: Heb je bij deze rotonde voorrang op het autoverkeer?

Vraag bij 7A: Ervaar je dit als een duidelijke bewijzering?

Vraag bij 7B: Waarom denk je dat er verschil in voorrang is tussen de vorige rotonde (buiten de gemeente) en deze rotonde (binnen de gemeente)?

 

- Vanuit Etten-Leur:

 

Vraag 8: bij het kruispunt Zilvermeeuw, Liesbosweg, Lichttorenhoofd Lage Vaartkant:

je gaat vanuit de Zilvermeeuw linksaf richting Lage Vaartkant de spoorwegovergang (incl. 2 x verkeerslichten) over en vervolgens steek je in de scherpe bocht naar rechts over naar het Lichttorenhoofd.

Vraag bij 8A: Zou een tweerichtingen fietspad aan de westkant van de spoorwegovergang wenselijk zijn?

De gemeente heeft plannen voor een spoorwegonderdoorgang enkele honderden meters oostelijk, richting Breda. Volgens de plannen zal de huidige spoorwegovergang daarna volledig voor fietsverkeer worden ingericht.

Vraag bij 8B: Denk je dat dit een veilige oplossing zal gaan zijn?

 

Vraag 9: over de fietsstraat Lichttorenhoofd. Deze straat is ingericht als een fietsstraat:

Vraag bij 9A: Om welke reden zou de gemeente deze straat als fietsstraat ingericht hebben?

Vraag bij 9B: Ervaar je het hier als een veilige oplossing?

Vraag bij 9C: Heb je meer (of andere) voorstellen voor de inrichting van fietsstraten in deze gemeente? 

 

Vraag 10: Het “snelfietspad” kruist hier de Westerparklaan. Jammer genoeg gelijkvloers. Een gemiste kans toen deze vele miljoenen kostende randweg werd aangelegd. Er is een oversteek gekomen met verkeerslichten. Helaas zijn hier meerdere (dodelijke) ongevallen gebeurd. Na veel discussie staan er nu twee zuilen met snelheidscamera’s en roodlichtflitsers. Gelukkig is er sindsdien verbetering in het verkeersgedrag gemeten.

Vraag bij 10: ken je gevaarlijke plekken in Breda waar je ook wel van die zuilen geplaatst zou willen hebben? Zo ja, waar dan?

 

Vraag 11: Aan de Kraanstraat naast de ingang van de KMA en pal voor het mooie historische Huis Brecht (het oudste huis van Breda) ligt de lelijkste openlucht fietsenstalling van Breda. Ontsierend en ook nog zo klein dat vaak alleen in de uitschuifrekken bovenop nog een plaatsje te vinden is. Het liefst zien wij deze stalling hier ondergronds gaan of anders op het Kasteelplein. Er is duidelijk behoefte aan een veel grotere en gebruiksvriendelijkere stalling in dit deel van de stad: Noordzijde Grote markt, Grote Kerk, Havermarkt en Haven. Er zijn ook plannen geweest om de panden aan te kopen voor dit doel. Waar nu de Foodhal aan de Reigerstraat zit bij voorbeeld.

Vraag bij 11: zeg je laat maar staan die huidige stalling, of heb je liever een ondergrondse stalling of een stalling in een bestaand pand?