Verkeersweek op kbs Petrus en Paulus...


De Petrus en Paulusschool in de wijk Boeimeer is aangesloten bij het BVL (Brabants
Verkeersveiliheids Label). Verkeersveiligheid is een structureel onderdeel van het
schoolbeleid. Bij de aangesloten basisscholen is bekend, dat wij als afdeling Breda
van de Fietsersbond assistentie aanbieden bij BVL activiteiten. Eén van die
activiteiten is de jaarlijkse verkeersweek voor alle groepen.

In de week van 28 maart waren wij uitgenodigd bij de kbs Petrus en Paulus.
Wij hebben ons daar ingezet voor de groepen 6 en 8:
Met de leerlingen van groep 6 hebben wij een rondje gefietst in de buurt, voor veel
kinderen een hele uitdaging. Sommigen fietsen al zelfstandig naar school, maar de
meesten wonen dichtbij en komen te voet. Degenen die wat verder weg wonen
worden vaak met de auto gebracht. In het algemeen viel op, dat de fietsvaardigheid
verder geoefend moet worden.

 

 

De leerlingen van groep 8 lieten hun fiets door ons controleren. Wij zagen veel
fietsen van het type mountainbike en ook klassieke fietsen blijken weer “in” te zijn..
De fietsen waren in het algemeen in goede staat. Veel kinderen hadden een nieuwe
fiets of ze krijgen die binnenkort, vanwege de overgang naar het voorgezet
onderwijs. Bijzonder is, dat dit ook bleek te gelden voor kinderen, die nog een prima
fiets hebben. Helaas waren nogal wat fietsen op de groei gekocht. Berijders kunnen
daardoor bij stilstand niet goed met beide voeten de grond raken, een voorwaarde
voor stabiliteit.

De leerlingen van de groepen 7 hadden deze week het praktisch verkeersexamen.
Er waren voldoende betrokken ouders om daarbij te assisteren.
Verder zagen wij hoe de jongste kinderen uitgebreid en enthousiast konden oefenen
op het verkeersplein van de ANWB dat vorig jaar in gebruik is genomen.

Al met al is het mooi om te zien hoe een volgende generatie begeleid wordt tot
vaardige en verantwoordelijke verkeersdeelnemers. En het deed ons goed te kunnen
vaststellen dat onze inzet werd gewaardeerd. Het was weer een rijke ervaring.

Om dit mee te maken hebben wij nog ruimte voor vrijwilligers.
U kunt zich aanmelden via onze website.