Thema-avond met D66 en de Fietsersbond afdeling Etten-Leur...

Afgelopen donderdag 24 februari 2022 was er een thema-avond met D66 en de Fietsersbond afdeling Etten-Leur.

Naast de leden van de Fietsersbond waren er ook twee leden van de VVD aanwezig.  

De Fietsersbond gaf aan welke speerpunten zij hebben voor Etten-Leur en daarna gaf Carola (D66) een toelichting op het verkiezingsprogramma op die punten.

Men is erg tevreden met de punten rond fietsen in het programma van D66 Etten-Leur en met elkaar gingen we in gesprek over de situatie in Etten-Leur en de regio en welke verbeteringen er gewenst zijn.

Zo vinden wij beiden dat de fietsenstalling bij het Station weer bewaakt moet worden, dat is niet al te moeilijk te realiseren denken wij. Ook zouden er meer recreatieve fietsroutes in en rond Etten-Leur mogen komen. Ook moeten nog een aantal gevaarlijke punten aangepakt worden. Het was al met al een geslaagde avond en we nemen weer voldoende huiswerk mee.