Poll: Natuurlijk zijn dronken fietsers en voetgangers ook strafbaar!

Nieuws » * Meldpunt berichten

4. Bericht:

Melder: anoniem (Naam bekend bij de redactie)

Datum: 7 oktober 2021 om 13:12:05 CEST
Onderwerp: Fietsonvriendelijke afstemming verkeerslichten.
De Bredase binnenstad is gericht op een snelle doorstroming van het autoverkeer. Dit heeft als consequentie bijvoorbeeld dat, als je als fietser linksaf wil slaan, bijna altijd twee keer voor het rode stoplicht staat. Bovendien duurt het vaak lang voordat het stoplicht voor de fietser op groen springt,

Antwoord: Fietsersbond afd. Breda

Datum: 11 okt. 2021 om 21:02
Je constatering is inderdaad overeenkomstig de ervaringen van de fietser.
Er zijn daarom experimenten met dwars oversteken bij kruispunten met verkeerslichten.
Breda heeft daar geen ervaring mee.
In principe kunnen twee - richtingen fietspaden een oplossing bieden.
Op het kruipunt Claudius Prinsenlaan en De la Reijweg is dit gerealiseerd.
In de Mobiliteitvisie wordt gesproken van een betere fietsvriendelijke afwikkeling bij verkeerslichten.
Je reactie geeft aan, dat hieraan behoefte is. Het gaat nu om de implementatie van de visie, de concretisering.
Wij hopen je hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd