A) Melder*

Bas (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Beste mensen,

Nu het weer weer kouder gaat worden weten veel fietsers hoe gevaarlijk het is als er niet gestrooid wordt.
Bij ons in Teteringen hebben wij de basisschool De Mandt.
Op het fietspad wat daarnaast ligt wordt nooit aan gladheid bestrijding gedaan.
Het is het doorgaande fietspad van Breda naar Teteringen / Oosterhout.
Het probleem probeer ik al jaren aan te pakken, omdat de mensen van de gemeente met hun wagens al jaren op het kruispunt met de Burgemeester Verdaasdonkstraat stoppen en rechtsaf terug richting Breda gaan.
Als ze een paaltje verderop weghalen zijn ze al op dat stuk fietspad en dan de reactie: het ligt niet op de route.
Ik zie hier al jaren veel fietsers er onderuit gaan en dan baal ik goed als ehbo-er, dat de gemeente Breda zo nonchalant ermee omgaat.
Ik ben nu weer reeds vanaf oktober bezig om in contact te komen met de betreffende wethouder, maar dat is na weken van bellen nog steeds niet gelukt.
Misschien dat jullie als Fietsersbond een oplossing hebben.
Ze willen de ziekenhuizen ontlasten, maar een aantal honderd meter meer strooien is te veel.

Groet, Bas.

 

B) Antwoord van de Fietsersbond Breda:

Beste Bas,

Ons contact met de gemeente leidde tot de volgende reactie op jouw vraag.

Er is binnen het beleid gladheidbestrijding afgesproken dat wij ons conformeren aan de richtlijnen gladheidbestrijding CROW, waarbij een rechter toetst of er wordt voldaan aan een goede gladheidbestrijding. Gladheidbestrijding is geen kwaliteit maar een inspanningsverplichting, waar we aan moeten voldoen. De strooiroutes worden ook elk jaar vastgesteld door de raad.

Binnen deze richtlijnen worden de wegcriteria aangegeven, die opgenomen moeten worden binnen een goed gladheidbestrijdingsplan.

Hieronder vallen b.v. de hoofdfietspaden, echter woonstraten worden hier niet in opgenomen.

Het is ook niet altijd zo dat alles wordt gestrooid wat de burger logisch acht, soms moet er een stukje worden omgereden om op een gestrooide weg de weg te kunnen vervolgen.

Vanaf de burgemeester Verdaasdonkstraat is het fietspad voor de Mandt nu wel opgenomen binnen de strooiroute, maar sluit niet aan tot de Oosterhoutseweg.

Het fietspad gaat namelijk over in een woonstraat (Espenakker) die wel betiteld wordt als fietsstraat, maar niet is ingericht als doorgaand fietspad, hier moet men dan zijn weg vervolgen, door een doorsteek naar de Hoolstraat ( deze wordt wel gestrooid) waarna men door een knik links en rechtsaf zijn weg moet vervolgen door een woonstraat (Poststraat) om op de Oosterhoutseweg te komen. Wij zien dit dus niet als een doorgaand fietspad, die valt onder de normen die opgenomen zijn als hoofdfietspad (voordat de uitbreiding er was werd het ook nooit gestrooid)

Bijkomend is ook dat er zich meer van deze situaties voordoen binnen Breda, denk aan de Haagse Beemden, hier worden de fietspaden gezien als 'ontsluitend fietspad' om zijn weg te vervolgen op een gestrooid fietspad en worden de woonstraten ook niet meegenomen.

Het geeft dus ook een privilege werking, mocht je het op een ander situatie wel toepassen.

Hier geldt hetzelfde, dat de burger zich ook moet aanpassen aan de weersomstandigheden, en zich hierop kan voorbereiden.

We hopen, dat je hiermede naar genoegen bent geïnformeerd.

Ten overvloede kunnen we je verwijzen naar de “kaart met strooiroutes” op de website https://www.breda.nl/gladheid.

Momenteel is deze niet beschikbaar, maar mogelijk zie je binnenkort de aangepaste strooiroutes opgenomen. Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid.


Melder *
Ruud (volledige naam en e-mailadres bekend bij de redactie)

Hier weer een fraai voorbeeld van hoe Breda problemen oplost: Door de storm van afgelopen donderdag is er aan de Stationslaan een tak van een boom laag komen te hangen (zie de bijgevoegde foto's). Deze hangt nu zo laag boven het fietspad dat fietsers er niet onderdoor kunnen fietsen. Wat is de oplossing die hier gekozen is? Simpel, je zet aan 2 kanten van het fietspad hekken neer waarmee het fietspad wordt afgesloten. Fietsers: zoek het maar uit! Daarmee worden fietsers gedwongen om 2x over te steken over de drukke Stationslaan, en dat ook nog over een stuk wat aan de overkant helemaal geen fietspad heeft, vanwege de bouwwerkzaamheden die daar al 2 jaar bezig zijn. Via een melding aan BuitenBeter heb ik de suggestie gedaan om een boomchirurg te laten komen, die in een half uurtje de tak kan afzagen en het probleem oplossen. Maar nee, Breda zet er liever een paar hekken neer en laat die doodleuk zeker 4 dagen staan. Probleem niet opgelost, en veel extra onveiligheid gecreëerd.
Overigens hebben geïrriteerde fietsers inmiddels zelf de hekken al opzij gezet. Met wat slalommen kan je er ook langs fietsen.

 


A) Bericht:

Melder: anoniem (Naam bekend bij de redactie)

Onderwerp: Fietsonvriendelijke afstemming verkeerslichten.
De Bredase binnenstad is gericht op een snelle doorstroming van het autoverkeer. Dit heeft als consequentie bijvoorbeeld dat, als je als fietser linksaf wil slaan, bijna altijd twee keer voor het rode stoplicht staat. Bovendien duurt het vaak lang voordat het stoplicht voor de fietser op groen springt,

B) Antwoord: Fietsersbond afd. Breda

Je constatering is inderdaad overeenkomstig de ervaringen van de fietser.
Er zijn daarom experimenten met dwars oversteken bij kruispunten met verkeerslichten.
Breda heeft daar geen ervaring mee.
In principe kunnen twee - richtingen fietspaden een oplossing bieden.
Op het kruipunt Claudius Prinsenlaan en De la Reijweg is dit gerealiseerd.
In de Mobiliteitvisie wordt gesproken van een betere fietsvriendelijke afwikkeling bij verkeerslichten.
Je reactie geeft aan, dat hieraan behoefte is. Het gaat nu om de implementatie van de visie, de concretisering.
Wij hopen je hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd


A) Bericht:

Melder: anoniem (Naam bekend bij de redactie)

Een klacht het gebrek aan informatieborden voor fietsers bij een omleiding. Dit in tegenstelling tot snelverkeer die zeer gedetailleerde info krijgt bij een omleiding. Te vaak komt het voor dat een fietser de hele weg weer terug kan fietsen omdat de informatie pas op de plek van de opbreking wordt gegeven.

 

B) Antwoord: Fietsersbond afd. Breda

Het is zeer te waarderen, dat we er op geattendeerd worden, dat de omleidingsborden voor de fietser niet kloppen. Indien wij concrete informatie ontvangen, waar dit zich voordoet, kunnen we de gemeente informeren. Hiermede is eenieder geholpen. Bij voorbaat dank.