Poll: Iedereen op de fiets moet verplicht een helm dragen.

Nieuws » F.B. Regio » F.B. Oosterhout » Onderhoud - renovatie N285

Nieuws:

* Onderhouds/renovatieproject N 285:

De Fietsersbond afd.Drimmelen neemt deel aan de klankbordgroep

van dit project.Speciale aandacht is gevraagd voor o.a. verbetering

van de situatie voor de fietsers op de rotonde bij Wagenberg en de

fietsveiligheid bij oversteken en langs de N285.