Nieuws:

* Onderhouds/renovatieproject N 285:

De Fietsersbond afd.Drimmelen heeft deelgenomen  aan de inspraakronde betreffende dit project.

Speciale aandacht is gevraagd voor o.a. verbetering van de situatie voor de fietsers op de rotonde bij Wagenberg en de fietsveiligheid bij het oversteken en fietsen langs de N285.