Wat doet Oosterhout verder:

 

1. Fietsenstalling Busstation Leijsenhoek...

Eindelijk wordt er gehandhaafd en dat helpt. Er staan beduidend minder fietsen buiten de stalling. Maar ook heeft de gemeente noodzakelijk werk verricht n.l. de stalling wordt schoongehouden, de hoge rekken worden beter onderhouden en gesmeerd. Weesfietsen worden gelabeld en na bepaalde tijd opgeruimd en er wordt voorlichting gegeven. Dit blijkt nodig te zijn alhoewel er borden met een uitleg aanwezig zijn.

 

2. Herinrichting Holtroplaan... 

Negen december j.l. waren we bij de presentatie van het plan.

 

- Aan de westkant van de Holtroplaan wordt het fietspad als een autonoom fietspad doorgetrokken tot voorbij de bushalte bij de Sporthal Oosterheide, daarna komt ze weer terug op het bestaande fietspad.

 

- Er komt een rotonde bij de kruising met de Vondellaan en de toe- en uitritten van de parkeerplaats bij het winkelcentrum Zuiderhout aan de zuidzijde worden verwisseld vanwege de rotonde.

 

- Aaandacht is gevraagd om te voorkomen dat automobilisten ruim van te voren op het fietspad gaan voorsorteren en zo het fietspad kapot rijden, bij het afslaan naar bijv. de Burgemeester van Oerslaan. Ook is er gevraagd om snelheidsbeperkende maatregelen.

 

- Verder, hoewel dit minder met fietsen te maken heeft, is er met verbazing gereageerd op het idee van het verwijderen van het zebrapad bij de bushalte Sporthal Oosterheide. Een zebrapad is n.l. ook snelheidsremmend of zou dat fatsoenshalve in ieder geval moeten zijn!

 

- Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat de fietspaden langs de Holtroplaan autonoom zouden worden, is hier door geldgebrek bij de gemeente, vanaf gezien.

 

3. Herinrichting Vijf Eikenweg...

 

 Een zeer groot project met tunnels onder het spoor door en rotondes. Het goede is ook dat de fietspaden aan beide zijden van de weg verbreed gaan worden met minstens een halve tot 1 meter.