Werkzaamheden aan de N389...

 

De provincie gaat de N389 aanpakken. Het doel is een veiligere weg voor automobilisten met een fietspad ernaast, dat niet steeds onder water staat.

De provinciale weg van bijna zeven kilometer heeft een nieuwe asfalt laag nodig. Hierbij wordt ook de veiligheid in ogenschouw genomen. Belangrijk is het kruispunt bij de Zwartenbergse molen (zie de bovenstaande afbeelding). Hier komt een rotonde. Dat het kruispunt bij de Zwartenbergse molen onoverzichtelijk is en voor fietsers gevaarlijk, werd door vrijwel alle bezoekers onderschreven. 
Er komt, in beide richtingen, een breed fietspad aan de westkant. Het nu bestaande fietspad aan de andere kant vervalt. De fietsers hoeven daardoor minder vaak over te steken, dat is veiliger.

Er komen nu twee landbouwweggetjes uit op de N389, die komen te vervallen.

Een groot onderdeel van de reconstructie is de nieuwe brug over de Mark.
De bestaande brug wordt hergebruikt voor het nieuwe fietspad.

Er is een slimme planning gemaakt, waardoor het verkeer straks niet omgeleid hoeft te worden.

 

Op de kruisingen met de Boutweg en de Zuiddijk, komen vluchtheuvels. Hier kunnen fietsers in twee etappes oversteken.
Deze week (eerste week juli) kwamen er veel belangstellende bewoners (circa 75) naar de bijeenkomst in De Borgh. Hier werden ze bijgepraat over de opknapbeurt.

Veel vragen gingen over de bereikbaarheid van de woningen tijdens de werkzaamheden. Vanuit Prinsenbeek vroeg men om aandacht voor extra sluipverkeer. Mogelijk gaan er meer automobilisten richting Prinsenbeek naar de A16.

De provincie verwacht niet dat er een aantrekkende of afwerende werking vanuit gaat.  
Ze verwachten in 2026 te kunnen beginnen.