Jaarverslag afdeling Etten-Leur:

Henk Koenraads en Kees Mensen hebben het afgelopen jaar de afdeling gestalte kunnen geven.

 

Contact met de gemeente:

Een keer per jaar hebben we overleg met de wethouder van verkeer waarbij ook de ambtenaar voor mobiliteitszaken aanwezig is. Met de ambtenaar hebben we daarnaast nog regelmatig contact. Het gaat vooral om de fietsverkeersknelpunten.

Een greep uit de besproken punten.

 

- Fietspaaltjes
De fietspaaltjes worden allemaal in beeld gebracht. Hierbij worden in 2024 ook de inwoners nog betrokken. De gedachte is dat ruim 80% van de paaltjes kan verdwijnen. De paaltjes die blijven staan, worden aangepast naar de CROW richtlijnen.
- De eerste fietsstraat, in het Lichttorenhoofd, is opgeleverd.
Een mogelijk goede opzet om zo meer straten in te richten.

 

- Mobiliteitsplan

- Visie

Allereerst wordt er een visie opgesteld. Wat gaan we doen?
Na de visie volgt het mobiliteitsplan. Hoe gaan we het doen?
De gemeente is ook bezig met de centrumvisie voor Etten-Leur. Hierin worden zaken meegenomen het verkeer vanuit het mobiliteitsplan, geparkeerde auto’s op het Burchtplein, de geldautomaat aan het stadskantoor, etc.
- Voorrangssituatie op de Markt
Dit is best een lastig onderwerp. Specifiek gaat het om het gedeelte tussen de Dreef en de Moeierboom. Het is een 30 km gebied. Fietsers vanuit de aanliggende straten hebben geen voorrang. Als de nieuwbouw van het Sander klaar is komt er meer verkeer richting het centrum. Dat wordt allemaal meegenomen in het besluit over de voorrangssituatie.
- Werkzaamheden N389
op 5 juli was er een inloopbijeenkomst. Daar kregen we een goede en duidelijke uitleg over de conceptplannen. Waarbij er altijd nog verbeteringen of wijzigingen kunnen zijn.

- Vanaf september starten ze met het kijken op welke wijze het centrum autoluw gemaakt kan worden. We zijn benieuwd naar de mogelijkheden.

 

- Fietsdocent
Henk en Kees zijn op cursus geweest voor fietsdocent.

Het correct maken / uitvoeren van de opdrachten en het volgen van een stagedag wordt het diploma uitgereikt. Het volgen van een stagedag moeten ze nog doen.

 

- Doortrappen

Voor de uitvoering van dit landelijk project met als thema, Veilig fietsen tot je 100e, hebben we van de gemeente een forse subsidie ontvangen.

Op 26 juni organiseerden we samen met Veilig Verkeer Nederland, Buurtsportcoaches, KBO’s en een plaatselijke fietsenzaak onze tweede thema dag. Men kon kiezen voor het ochtend of het middagprogramma.

We zijn gestart met een stuk theorie.

Het tweede onderdeel was een aantal kleine oefeningen in de praktijk.

Als afsluiting hadden we een fietstocht van circa 60 minuten door het buitengebied.
Voor alle deelnemers hadden we een fietsspiegeltje. Dat werd op de fiets gezet of men kon dat zelf doen. Dat was de afsluiting van de fietsersdag.

 

- Veilig Verkeer Nederland

In januari 2024 zijn we uitgenodigd door de VVN voor een overleg waarbij ook iemand van het VVN steunpunt aanwezig was. Hierdoor kunnen zaken aan elkaar gekoppeld worden.
Etten-Leur wordt een doortrap locatie. Samen gaan we kijken wat we in 2024 kunnen uitvoeren. Gedacht wordt aan valpreventie.

 

 

- TV Programma via de Streekomroep
We hebben meegewerkt aan een nieuw TV programma. Dit programma heet “Tijd voor senioren” en richt zich op het welzijn. Wat is er allemaal te doen? Wat kan ik doen? Hoe werkt dit dan. Verschillende initiatieven, verenigingen en activiteiten uit Etten-Leur komen in beeld. Waaronder ook onze fietsersbond.
Het programma staat op: https://seniorenhart.nl en verder onder TV programma via Streekomroep

- Provincie:

We worden betrokken bij de reconstructie van de provinciale wegen N389 (Etten-Leur – Zevenbergen) en N640 (Eten-Leur-Hoeven)

 

- Landelijke Fietsersbond, regio West-Brabant

We zijn met de regio West Brabant in gesprek.
Daaronder vallen de gemeente Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda, en Etten-Leur.
We kijken dan wat we individueel doen en waar we van elkaar kunnen leren.
Hoe vertalen we het Nationaal Toekomstbeeld Fiets naar een regionaal Mobiliteitsplan.

 

Opgemaakt 2024, te Etten-Leur.