Gemeente past situatie snel aan na melding van de Fietsersbond...

Bij de bouw van het appartementencomplex Hoogschout aan de Bisschopsmolenstraat werd door de bouwaannemer het fietspad aan de westzijde, vanuit centrum richting molen, afgesloten.

De aanwijzingen voor de gebruikers van het betreffende fietspad waren onduidelijk en op zijn minst opmerkelijk.

Zonder dat er een verwijzing stond werden fietsers geacht de Bisschopsmolenstraat over te steken en te voet verder te gaan.

Ook het fietsverkeer vanaf de molen richting centrum diende af te stappen en te voet verder te gaan. Dit fietspad was normaal toegankelijk.

Fietsers in beide richtingen af te laten stappen en zo’n 50 meter te voet verder te laten gaan lijkt niet een maatregel die opgevolgd zal worden.

Aan een simpele oplossing om het fietsverkeer via de rijbaan te leiden was kennelijk niet gedacht. De snelheid was hier al teruggebracht naar 30 km. Bovendien 50 meter na de werkzaamheden houdt het fietspad op en dienen fietsers toch al van de rijbaan gebruik te maken.

Na melding bij de gemeente over deze situatie werd binnen enkele dagen de maatregelen aangepast.

Fietsers richting molen, mogen de rijbaan gebruiken. Automobilisten worden met borden op deze situatie gewezen.

Van het fietspad aan de overzijde kan gewoon weer gebruik worden gemaakt.

Adequaat gereageerd dus door de gemeente.