Laat u ook weten wat uw ervaringen zijn met andere gebruikers op fiets/bromfietspaden?

 

In opdracht van Tour de Force (een landelijke samenwerking van overheden, organisaties en bedrijven rond de fiets) voert DTV Consultants op dit moment een onderzoek uit naar de ervaringen van fietsers (alle type fietsers inclusief speedpedelecs) met andere gebruikers op de fiets/bromfietspaden. Ervaart u bijvoorbeeld wel eens hinder van andere gebruikers of heeft u wel eens een botsing gehad? Met deze enquête willen we hier graag meer inzicht in krijgen. Heeft u een paar minuten de tijd om de enquête in te vullen? Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Alvast bedankt voor uw deelname!