Vragen en gegeven antwoorden bij het Fietsevenement...

 

Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 1 te lezen....!

Vraag 1: Ulvenhoutselaan  Tussen Ulvenhout en de eerste rotonde in Breda ligt het fietspad iets verhoogd aan weerszijden van de drukke Ulvenhoutselaan. De verhoging bestaat een schuin betonnen randje dat gevaarlijk kan zijn bij het op- en afrijden (oversteek Bieberglaan b.v.). Soms vallen de fietsers door het randje bij voorbeeld als ze moeten uitwijken voor werkbusjes die langs dit deel van de druk bereden autoweg helaas vaak op het fietspad geparkeerd worden.

* Vraag bij 1: heb je ideeën hoe het hier veiliger kan?

Antwoorden op vraag 1:

- Bord van verboden parkeren

- Verlagen van de stoep naar de straat

- Betonnen rand (deels) weghalen i.c.m. verkeers vertragende maatregelen voor autoverkeer (bloembak o.i.d.)

- Alles gelijkvloers maken levert auto's op het fietspad op, wat ongewenst is. Dus is het enige goed alternatief een vrijliggend 2-richtingen fietspad, aan 1 kant van de weg.

- Een breed dubbelfietspad aan één kant van de weg maken en een verbod voor busjes etc. om aan die kant te "parkeren". Aan de andere kant een breder voetgangers pad met om de 30-40 m een inham om een busje slechts tijdelijk te kunnen parkeren.

- Er is weinig ruimte om iets te doen. Misschien met drempels de auto snelheid verlagen?

- Idee1: overal lager maken als grote delen richting noord. Idee 2: normale stoepband en stoep hoger (als het maar overal hetzelfde is en duidelijk)


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 2 te lezen....!

Vraag 2: Raadhuisstraat/Ginnekenmarkt. De Fietsersbond heeft herhaaldelijk bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het verlengd gedogen van het zgn. Coronaterras óp de rijbaan tussen de cafés Moeke en Boerke. Tijdens het beschrijven van deze route in maart was dit wegdeel gelukkig nog vrij van tafels en stoelen. Helaas blokkeren de parasols van de caféterrassen nu nog steeds het gebruik van de rijbaan voor de bevoorrading van de Horeca. Veel leveranciers parkeren daarom op de trottoirs en fietsstroken van de nabijgelegen Raadhuisstraat met alle gevaar voor passerende wandelaars en fietsers.

* Vraag bij 2: ben je het eens met de opstelling van de Fietsersbond dat de rijbaan op het marktje vrij moet blijven en ook zonder parasols vlakbij of zelfs boven de rijbaan of heb je hier een andere mening over?

Antwoorden op vraag 2:

- We zijn het zeker eens met de opstelling van de Fietsersbond

- Ondanks dat het gevaarlijk is mag het open blijven blijft goed opletten

- Mee eens

- Ja, mee eens. Die terrassen hoen daar niet te staan. Maar als ze er toch blijven met er een ruimere bocht gemaakt worden op de scherpe bocht, zodat je daar beter kan oversteken.

- Het wegdeel tussen Boerke en Moeke afsluiten voor wandelaars en fietsers. De terrassen zullen toch blijvend worden bediend vanuit de café's. De hoek aan de noordelijke kant van het terras veel minder scherp maken. In feite dus de driehoek verplaatsen naar de gevelwand van de café's waardoor er meer ruimte komt om aan de noordelijke kant van de driehoek een veel minder scherpe bocht te realiseren.

- Nee, ik denk dat de ENFB vooral voor dingen moet zijn en niet tegen. Ik fiets hier in het weekeinde regelmatig langs en heb nooit problemen ervaren.

- Mee eens


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 3 te lezen....!

Vraag 3: Links ligt een smalle ‘verkeersdruppel’ waardoor je de drukke Julianalaan/ Boeimeersingel met een beetje geluk in twee keer kunt oversteken. De Boeimeersingel is een zeer druk bereden, smalle hoofdverkeersroute in Breda. Door de gevaarlijke oversteek naar de binnensingel blijven veel fietsers toch op de buitensingel rijden.

* Vraag bij 3:  heb je ideeën hoe de oversteek veiliger gemaakt kan worden?

Opmerking:

Aan het eind van de Marksingel ga je rechtsaf de Markendaalseweg op. Op het oude kazerneterrein aan de overkant sluit vanaf 2025 de Nieuwe Mark aan op de singel. Het militair terrein wordt dan als park ingericht. De Fietsersbond dringt er al jaren op aan bij de gemeente om dan door het park vanaf het eind van de Marksingel een nieuwe fietsroute aan te leggen langs de Witte Huisjes, die aansluiting geeft op de Gasthuisvelden en Sluissingel. Daarmee vullen we een ontbrekende schakel in van de fietsvriendelijke Binnensingels. De fietsers kunnen dan de gevaarlijke Fellenoordstraat en Buitensingels vermijden.

Antwoorden op vraag 3:

- Enige manier: Stoplichten opmerking: zou een geweldig idee zijn om daar een nieuw fietspad te maken 

- Afstappen en via het zebrapad

- Stoplichten. Soort van 'zebra' oversteek maken door aanbrengen kleurvlakken op rijdek. Oranje waarschuwingslichten.

- Goed uitkijken blijft hier belangrijk. Maak een verkeersdremepel over de Boiemeersingel, zodat de snelheid van de auto's eruit gaat.

- Uitstekend plan! Breed lobbyen bij alle fietsgebruikers in Breda.

- Drempels op de rijbaan?

- Druppel van de zebra lamp maken en doortrekken tot aan de oversteek


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 4 te lezen....!

Vraag 4: Na het oversteken van de Tuinzigtlaan kom je op een volgend deel van de Haagweg. Een gedeelte met weinig zijstraten en een ruim profiel. Op deze 30km-weg wordt vaak (zeer) hard gereden door de passerende automobilisten. In afwachting van de beloofde herinrichting – die al jaren in de pijplijn zit – heeft de gemeente een aantal bakken met boompjes langs de weg gezet.

* Vraag bij 4: vind je dit een goede oplossing of heb je betere ideeën in afwachting van de definitieve aanpak?

Antwoorden op vraag 4:

- De bakken met boompjes hebben geen zin, zoals we merkten. Misschien als daar 30 opstaat. Misschien op de rijweg wat drempels? Flitspalen.

- Nee Je kunt ook de straat ervoor inrijden en dan over het b ruggetje oversteken

- Goede oplossing

- Het zijn(te) kleine bakken die nutteloos langs de weg staan. de doorrijroute is nog steeds te breed. zolang die niet smaller wordt wordt het niet beter.

- Ik vind dit een adequate oplossing.

- Niet ingevuld

- Bakken doen niets, oplossing duidelijker fietsbaan


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 5 te lezen....!

Vraag 5: Op de kruising met de Moerdijkse Postbaan sluit de Sprundelsebaan aan op de Hilsebaan. Dit is tevens de gemeentegrens. Vroeger waren deze straten onderdeel van en druk bereden sluiproute tussen Etten-Leur en Breda. De gemeente Etten-Leur heeft toen een vrijliggend fietspad in twee richtingen gerealiseerd. Breda heeft daar niet voor gekozen. Gelukkig is er veel minder sluipverkeer.

* Vraag bij 5: hoe heb je de route over de Sprundelsebaan ervaren? Was het goed te fietsen of vind je dat Breda zich ook moet inspannen om op dit traject een fietspad te realiseren?

Antwoorden op vraag 5:

- Wij vinden dat op t Bredase stuk ook fietspaden moeten komen 

- Goed te fietsen

- Is goed te fietsen

- Op dit moment is het niet erg druk. Maar zodra het drukker wordt is een 2-rchtingen fietspad wel een wens.

- Als Fietsgilde adviseren wij onze deelnemers op dit stuk (in beide richtingen) om niet naast elkaar te rijden. Het plan om hier dus ook een fietspad te realiseren is uitstekend en maakt het fietsen hier genoeglijk en niet een gevaarlijke actie.

- Het is een enge bocht en een fietspad zou natuurlijk helpen.

- Fietspad is altijd beter. Nu op zondag was het niet druk


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 6 te lezen....!

Vraag 6: bij de rotonde Rijsbergseweg, Sprundelsebaan. Je hoeft deze rotonde niet over te steken, maar stel dat je dat zou willen, verwacht je hier dan voorrang te hebben op het autoverkeer?

*Vraag bij 6: Welke verbetering stel je hier voor in verband met de veiligheid?

Antwoorden op vraag 6:

- Ik verwacht geen voorrang te hebben maar ben een erge voorstander van: FIETSERS OVERAL VOORRANG . Ik heb nooit geweten dat er verschil is tussen binnen EN buiten de bebouwde kom.

- Vindt het goed zoals het is

- Verwacht hier geen voorrang. Verbetering eventueel door aanbrengen haaientanden op fietspad

- Het zou fijn zijn als fietsers hier op de rotonde ook voorrang zouden krijgen, zo vlak buiten de bebouwde kom.

- Fietsers voorrang geven zoals op zoveel rotondes.

- Niet ingevuld

- Ja! Deze is verwarrend. Voorrang wijzigen


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 7A en 7B te lezen....!

Vraag 7: bij de grote rotonde Couperuslaan, Vlaamse Schuur, Stijn Streuvelslaan: Heb je bij deze rotonde voorrang op het autoverkeer?

Vraag bij 7A: Ervaar je dit als een duidelijke bewijzering?

Vraag bij 7B: Waarom denk je dat er verschil in voorrang is tussen de vorige rotonde (buiten de gemeente) en deze rotonde (binnen de gemeente)?

Antwoorden op vraag 7A en 7B: 

- 7A/7B Geen duidelijke bewegwijzering: ik let altijd goed op de haaientanden.

- 7A Vraagteken

7B- Snelheid er uit halen

- 7A  Ja

7B  Verschil verkeersregels tussen binnen - en buiten de bebouwde kom.

- 7A  Een zeer vreemde situatie. Afslaand autoverkeer op de rotonde heeft voorrang op fietsers op de rotonde, Terwijl naderend autoverkeer geen voorrang heeft op fietsers op de rotonde.

7B  Het zal met binnen en buiten de bebouwde kom te maken hebben. Maar het blijft een vreemde situatie.

- 7A Kan mij helaas de situatie onvoldoende herinneren om hier een goed antwoord op te geven.

7B idem aan 7A

- 7A Duidelijke waarschuwing op het wegdek voor fietsers, bijvoorbeeld rood geverfde haaietanden

7B Niet ingevuld

- 7A niet ingevuld

7B Geen idee. Zal wel aan de bebouwde kom liggen en de wetgeving


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 8A en 8B te lezen....!

Vraag 8: bij het kruispunt Zilvermeeuw, Liesbosweg, Lichttorenhoofd Lage Vaartkant:

je gaat vanuit de Zilvermeeuw linksaf richting Lage Vaartkant de spoorwegovergang (incl. 2 x verkeerslichten) over en vervolgens steek je in de scherpe bocht naar rechts over naar het Lichttorenhoofd.

Vraag bij 8A: Zou een tweerichtingen fietspad aan de westkant van de spoorwegovergang wenselijk zijn?

De gemeente heeft plannen voor een spoorwegonderdoorgang enkele honderden meters oostelijk, richting Breda. Volgens de plannen zal de huidige spoorwegovergang daarna volledig voor fietsverkeer worden ingericht.

Vraag bij 8B: Denk je dat dit een veilige oplossing zal gaan zijn?

Antwoorden op vraag 8A en 8B: 

- 8A en 8b: 2 richting fietspad is veel beter. Nu gebruiken velen hem al zo en dat is juist verwarrend.de nieuwe plannen zouden perfect zijn.

- 8A Denk van wel

8B Ja

- 8A Tweerichtingen fietspad aan westkant is wenselijk

8B Spoorwegonderdoorgang lijkt ook prima oplossing

- 8A Ja, een 2 richtingen fietspad aan de westzijde lost zeker wel wat op.

8B Het zal best veiliger worden, aangezien doorgaand fietsverkeer daarmee makkelijk het Lichttorenhoofd in gaat.

- 8A Zeker 

8B Zeer waarschijnlijk wel.

- 8A Het is maar een klein stukje dus een fiets pad lijkt redelijk en nuttig.

8B Ja 

- 8A Plan van de gemeente is goed

8B Jawel


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 9A en 9B en 9C te lezen....!

 

Vraag 9: over de fietsstraat Lichttorenhoofd. Deze straat is ingericht als een fietsstraat:

Vraag bij 9A: Om welke reden zou de gemeente deze straat als fietsstraat ingericht hebben?

Vraag bij 9B: Ervaar je het hier als een veilige oplossing?

Vraag bij 9C: Heb je meer (of andere) voorstellen voor de inrichting van fietsstraten in deze gemeente? 

 

 

Antwoorden op vraag 9A en 9B en 9C: 

9A/B/C Omdat t verkeer TE HARD reed. Het is iets veiliger geworden. Beter zou zijn : GEEN auto’s daar.

- 9A Veiligheid voor de fietsers

9B Nee

9C geen verdere oplossing

- 9A Smalle straat, veel fietsers. Maant autoverkeer tot rust.

9B Ja

9C Nee

- 9A Dat zal vast om de snelheid van het autoverkeer eruit te halen zijn.

9B Ja, vandaag wel, maar het is niet erg druk.

9C Geen idee. Wij komen uit Breda

- 9A Minder gevaarlijk.

9B Enkele drempels in het midden van de weg zou de snelheid van de auto's nog verder kunnen

9C Daar ben ik onvoldoende voor bekend in Etten-Leur.

- 9A Snelheid verlagen

9B Voor volwassen fietsers is dit een goede oplossing, maar voor spelende kinderen niet want als er geen fietsers zijn zullen auto's toch weer snel gaan rijden.

9C Niet ingevuld

- 9A Auto’s weren van de sluiproute

9B Ja 

9C Auto's weren van de sluiproute


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 10 te lezen....!

Vraag 10: Het “snelfietspad” kruist hier de Westerparklaan. Jammer genoeg gelijkvloers. Een gemiste kans toen deze vele miljoenen kostende randweg werd aangelegd. Er is een oversteek gekomen met verkeerslichten. Helaas zijn hier meerdere (dodelijke) ongevallen gebeurd. Na veel discussie staan er nu twee zuilen met snelheidscamera’s en roodlichtflitsers. Gelukkig is er sindsdien verbetering in het verkeersgedrag gemeten.

Vraag bij 10: ken je gevaarlijke plekken in Breda waar je ook wel van die zuilen geplaatst zou willen hebben? Zo ja, waar dan?

Antwoorden op vraag 10:

- Daar kennen we Breda niet goed genoeg voor. 

- Ik weet het niet zo direct

- Haagweg 30 km weg

-De kruising bij de Claudius Prinsenlaan met de Beverweg. Dan vooral het verkeer wat vanuit het centrum komt. En verder de oversteek bij de Edsonweg over de Noordelijke rondweg.

- 1. bij de oversteek voor voetgangers en fietsers tegenover de ingang van het Chassé theater. 2. Er moet tijdig nagedacht worden over de kruising Oude Vest en Keizerstraat. Ook daar is het levensgevaarlijk, ook met toeristen die fietsen.

- Backer en Ruebweg

- Niet ingevuld


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag 11 te lezen....!

Vraag 11: Aan de Kraanstraat naast de ingang van de KMA en pal voor het mooie historische Huis Brecht (het oudste huis van Breda) ligt de lelijkste openlucht fietsenstalling van Breda. Ontsierend en ook nog zo klein dat vaak alleen in de uitschuifrekken bovenop nog een plaatsje te vinden is. Het liefst zien wij deze stalling hier ondergronds gaan of anders op het Kasteelplein. Er is duidelijk behoefte aan een veel grotere en gebruiksvriendelijkere stalling in dit deel van de stad: Noordzijde Grote markt, Grote Kerk, Havermarkt en Haven. Er zijn ook plannen geweest om de panden aan te kopen voor dit doel. Waar nu de Foodhal aan de Reigerstraat zit bij voorbeeld.

Vraag bij 11: zeg je laat maar staan die huidige stalling, of heb je liever een ondergrondse stalling of een stalling in een bestaand pand?

Antwoorden op vraag 11:

Liefst een stalling in een bestaand pand. Is goedkoper dan nieuwbouw en nostalgischer. 

Onveilig in Etten-Leur is nog steeds tegenover de Nobelaer (de rotonde) alhoewel het eerder NOG erger was. 

- Ondergronds zou heel fijn zijn

- Gezien hoeveelheid issues vind ik deze niet zo relevant. Eens is niet mooi, stoort me niet. Wel functioneel.

- Veel liever ondergronds, op het Kasteelplein. Neem een voorbeeld aan de stad Groningen. Daar ligt in het centrum een heel mooie ondergrondse fietsenstalling.

- Een ondergrondse stalling is natuurlijk heel fijn, maar erg kostbaar en daarom waarschijnlijk kansloos. Een pand is, net zoals bij de Barones, veel goedkoper en efficiënter.

- Niet ingevuld

- Liever onder de grond, mag ook in een pand


Attentie, klik op deze oranje balk om vraag voor suggesties te lezen....!

Heb je zelf nog suggesties voor oplossingen van onveilige situaties in of rond Breda en Etten-Leur? 

Suggesties: 

- De Daasdonkse weg vanaf de ondergang van de A58 naar de Galderseweg. Hier eindigt een prachtig fietspad plotseling op een drukke weg. Een fiets en voetpad zou heel fijn zijn en er is ook ruimte voor.