Poll: Iedereen op de fiets moet verplicht een helm dragen.

Nieuws » F.B. Etten-Leur » Rondleiding door Etten-Leur
Fietsersbond Etten-Leur

Rondleiding met Henk Koenraads, onze vertegenwooriger in Etten-Leur...

Op 19 april hebben Henk en ik Etten Leur verkend, beter gezegd, Henk heeft mij rondgeleid  in zijn gemeente. Het verschil met Breda is groot, al is het alleen al de schaalgrootte, het is overzichtelijker en wat opvalt: fietsvriendelijk. Woonwijken worden doorkruist door fietspaden, vaak ook nog in de voorrang. Er is heel veel groen en water. Het zou een forenzen plaats van Breda genoemd kunnen worden, zo is alles daar op orde en het ligt op fietsafstand.

 

We hadden afgesproken op de Markt bij de Moeierboom, die de respectabele leeftijd heeft van 350 jaar. Na deze bewonderd te hebben gingen we van de Markt in noordelijke richting. Hierbij stuitten wij op het drukke verkeer komend van het station naar de rotonde bij de Hoevenseweg. Voor fietsers ontbreekt het aan oversteekplaatsen, waardoor deze route tijdrovend is. Aan de noordkant, in de Concordialaan, is het weer rustig om naar andere zijde van het station te gaan.

 

De spoorovergang vormt een barrière, die eigenlijk vervangen had kunnen worden door een tunnel. Het aangrenzende Chinese restaurant is gesloopt, maar van de gecreëerde situatie  is geen gebruik gemaakt. Er wordt nu op dezelfde plaats een uitspanning gebouwd. Hiermede is het fietsverkeer niet geholpen en is de tunnel illusoir geworden!

 

We trokken door naar de binnenlanden van de Leur. Historisch is er sprake van een samengaan van Etten en Leur. Opvallend is dat er heel veel nieuwbouw in uitbreidingswijken is. De natuurlijke situering van de fietspaden, die overal ruim aanwezig zijn, valt op. Het historisch centrum van de Leur is mooi ontwikkeld met een haven als centrum en een nieuwe feestlocatie Het Turfschip. Ruimte, rust, groen en water zijn de opvallende kenmerken van de Leur, zoals die ook in Etten opgemerkt worden.

 

In Leur was er een grote psychiatrische kliniek, die een groot grondbeslag had. Het grootste deel van de paviljoens is inmiddels gesloopt. Dit heeft ertoe geleid, dat er een gigantisch bouwproject ontwikkeld wordt. Voor de oude katholieke instelling was er een imposant zusterhuis, dat nu is gerenoveerd als appartementengebouw.

 

We kwamen bij de entree van het snelfietspad Breda - Etten-Leur, waarbij de verkeersregelinstallatie onze belangstelling had. We concludeerden, dat overleg met de gemeente over de afstelling hiervan van nut kan zijn. Vandaar ging het door een woonwijk met vrijliggende fietspaden in de voorrang met uiteindelijk een fietstunnel onder de Bredaseweg door. In de luwte van de snelweg ligt een groot sportveldencomplex en in het vervolg loopt er een fietspad langs de snelweg, waar inmiddels de zonnepanelen op de taluds zijn weggelegd. Speciale fietsbruggen over de snelweg voorkomen, dat deze een barrière vormt. Ook hier is weer een nieuwbouw wijk met waterpartijen in aanleg.

 

En toen was er koffie, waar Henk aan de keukentafel in voorzag. Het gesprek wijdde uit over fiets- en andere ervaringen en waarom er nog steeds auto gereden wordt om bijvoorbeeld dagelijkse kleine boodschappen te doen.

 

Het werd tijd om een afsluiting te vinden. We reden langs het oude Tomado/Fri-jado complex, dat in verval is, maar mogelijk als industrieel erfgoed gerenoveerd gaat worden. In een rondje kwamen we via de N640 en de Hoevenseweg weer op de Markt. Bij het overdekte winkelcentrum vonden we een onbewaakte fietsenstalling, waar je volgens de plannen binnenkort naartoe moet lopen met de fiets aan de hand. In het winkelcentrum mag dan niet meer gefietst worden. Verderop is een bewaakte stalling, die niet dienst kan doen als stalling voor de Nieuwe Nobelaer. Voor dit theater is geen stalling voorzien.

 

We sloten af bij de rotonde voor het winkelcentrum, waarin een twee-richtingen-fietspad ligt. De bestaande bypass komt in de reconstructie te vervallen. Gezamenlijk reden wij nog richting onze eindbestemming, Henk in Etten-Leur en ik richting Breda, waar we  bij de snelweg afscheid namen, maar niet zonder nog enige verkeerssituaties in Breda te beschouwen, die we ter bestudering meenamen.

 

Etten Leur biedt veel faciliteiten voor de fiets, maar Henk ziet genoeg projecten om op termijn verbeteringen aan te kunnen brengen. Motivering is daarbij de belangrijkste drijfveer om frustraties te overwinnen.

Succes gewenst Henk.

Martin Pöttker

 

(Uit de Digi-Tuub editie juli 2021)